Gå til indhold

Sundhedstilstand

Ny sundhedsmåling peger på behov for forebyggelse

- Vi havde håbet på et bedre resultat, men den nye undersøgelse af, hvordan danskerne opfatter deres sundhedstilstand, er nedslående. Den viser, at vi må intensivere forebyggelse af sygdom og mental mistrivsel, siger sundhedsudvalgsformand Karin Friis Bach fra Danske Regioner.

Baggrunden er resultatet af undersøgelsen ”Danskernes sundhed 2023”. 
Man kunne håbe, at danskerne havde vurderet deres helbred som bedre sidste år -efter genåbningen af samfundet og ophævelsen af restriktionerne som følge af corona. Men trods muligheden for igen at dyrke holdidræt, bruge kulturtilbud og mødes i større forsamlinger, så viser undersøgelsesresultatet, at det stadig står sløjt til med vores  generelle sundhedstilstand. 

Den forrige og større sundhedsprofil-undersøgelse fra 2021 blev foretaget under Covid-pandemien med restriktioner. Den nye midtvejs-undersøgelse, hvor tusindvis af danskere svarede sidste år, viser bl.a. i hvor høj grad corona påvirkede folks opfattelse af deres sundhed. 

Kedelige tendenser fortsætter 

Flere af de adspurgte vurderer, at corona-tiden har haft mere negativ end positiv indflydelse på deres livskvalitet. Lidt flere meldte da også om tegn på ensomhed i 2021 end i den nye undersøgelse.
- Men set i lyset af forsamlingsrestriktionerne i den værste tid med Covid, er det ikke så overraskende, siger Karin Friis Bach.  

(artiklen fortsætter under illustration)

Og overordnet set bekræfter den nye undersøgelse desværre kedelige tendenser fra de tidligere undersøgelser: Lidt flere mistrives mentalt - især mistrives mange yngre kvinder fortsat. Over halvdelen af os er overvægtige, og vi har tilsyneladende ikke smidt de ekstra kilo, som mange tog på under corona-pandemien. 

Desuden melder kortuddannede og personer udenfor arbejdsmarkedet fortsat om væsentlig dårligere fysisk helbred end befolkningen generelt. Samtidig øges antallet af sundhedsmæssige risikofaktorer blandt dem, der i forvejen er mest sårbare. 

- Vi har alt for stor social ulighed i sundhed i Danmark, fastslår Karin Friis Bach og tilføjer:
- Mental mistrivsel, usund livsstil og sygdom plager visse befolknings- og aldersgrupper meget mere end andre, og det bør vi tage meget alvorligt. Med undersøgelser som denne, ved vi, hvor skoen trykker, og hvem vi skal nå med tidlig og målrettet forebyggelse, -fx i skolealderen. 

(artiklen fortsætter under illustration)

2,9 mio. danskere på hospital hvert år 

De seneste tal fra Danske Regioner viser, at henved 2,9 mio. danskere -næsten halvdelen af os- er i kontakt med hospitalerne hvert år. 
- Det er voldsomt mange,  lyder det fra Karin Friis Bach

- Jeg er ikke mekaniker, men jeg ved, at i længden er det bedre at smøre en motor end at vente på, at den bryder sammen, siger formanden for sundhedsudvalget, Karin Friis Bach. Hun henviser til, at regionerne gerne tager mere ansvar for en tidlig og sammenhængene indsats i det nære sundhedsvæsen. 
Der er dog også områder, hvor undersøgelsen viser, at det går fremad -omend langsomt: Når det gælder tobak, ryger lidt færre dagligt, mens brugen af andre nikotinholdige produkter ikke er undersøgt.

(artiklen fortsætter under illustration)

Dansk lovgivning halter 

Selv om man kunne tro, at unges alkoholforbrug ville stige efter tiden med alvorlig Covid og forsamlingsrestriktioner, så viser tallene et stort set uændret indtag i 2023 sammenlignet med to år tidligere. Samtidig binge-drikker mange af de unge dog stadig over fem genstande om ugen ved samme lejlighed.

- Når det gælder alkohol, så gør de unge danskere sig fortsat kedeligt bemærket på det sundhedsmæssige landkort i Europa. Danmark bør derfor indføre en 18-års grænse for køb af alkohol ligesom langt de fleste andre lande,  siger Karin Friis Bach. 

Desuden mener hun, at Danmark - ligesom Norge bør indføre en folkesundhedslov, så sundhed i højere grad bliver tænkt ind i lovgivning på tværs og i samfundsanliggender generelt.  


Fakta om undersøgelsen:

  • Den netop offentliggjorte undersøgelse bygger på besvarelser fra over 10.196 danskere på 16 år eller derover, og er foretaget af Statens Institut for Folkesundhed med finansiering fra TrygFonden. 
  • Materialet viser nationale og regionale tendenser, men da data-materialet er mindre end ved de store folkeundersøgelser tidligere, er det ikke opgjort på kommunalt niveau denne gang.  

Læs mere: 

 

 

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt:

T: 5151 1818 (ikke sms)

E: pressekontakt@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere