Gå til indhold

Behandling

Regionerne opretholder stor brug af privathospitaler

Næsten en kvart million behandlinger. Så mange gange henviste regionerne patienter til privathospitaler og -klinikker sidste år.

242.060 henvisninger til private hospitaler og klinikker i 2023 er historisk højt. Niveauet de seneste to år har generelt været markant højere end både under Coronapandemien og også tidligere.  

Fælles opgave at normalisere efter Corona

- Regionerne har sat alle kræfter ind på at få udredt og behandlet så mange som muligt. Det gælder både i offentligt og privat regi, hvor tallene viser, at mange patienter er blevet hjulpet, siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioner. 

Den kirurgiske produktionsværdi i det offentlige steg de første 11 måneder af 2023 år med tre procent sammenlignet med året før, mens regionerne henviste over 242.000 gange til private udbydere sidste år.

Aftale med regeringen og Sundhed Danmark

I februar sidste år indgik Danske Regioner aftale med både regeringen og de privates brancheforening, Sundhed Danmark, om fortsat brug af privathospitaler og -klinikker. Parterne havde her en forventning om særlig høj aktivitet sidste år - i omegnen af niveauet i 2022.

- Man må sige, at forventningerne -og mere til-  er indfriet i forhold til at benytte private hospitaler og klinikker. Det er femte år i træk, at der henvises flere patienter end tidligere år, siger Anders Kühnau. Aftalen er en del af akutplanen, efter at mange behandlinger blev udskudt som følge af årene med Corona.

Udgifter til medicin har udhulet regionernes økonomi

- Dermed ikke være sagt at alle udfordringer er løst. Nok fik vi flere penge, som vi brugte til øget aktivitet . Men det har også været et år, hvor voldsomme udgiftsstigninger på bl.a. tilskudsmedicin indenfor diabetes og ADHD har udhulet den regionale økonomi. Det har derfor også været nødvendigt at bremse op og foretage store omprioriteringer på hospitalerne for at opnå økonomisk balance i 2023, lyder det fra  Anders Kühnau, der tilføjer: 

- Vi har som aftalt anvendt midlerne i akutpakken til at øge aktiviteten. Regionerne har brugt en stor del  af akutpakkens 1,1 mia. kr. i 2023 til at finansiere aktivitet på privathospitaler og private klinikker.

De fleste af de patienter, som regionerne sender videre til privathospitalerne, har behov for at få scannet fx ryg, knæ, lunger eller mave, mens andre får udført ortopædkirurgi i form af nye knæ og hofter. Især når det gælder bevægeapparatet har regionerne siden 2019 henvist mange til operationer hos private.