Gå til indhold

Behandling

Stigning i antallet af operationer og aktivitet på hospitalerne

I 2023 er der foretaget flere operationer end i 2022, og aktiviteten på hospitalerne er steget. Langt størstedelen af midlerne fra aftalen om akutpakken er blevet brugt på henvisninger til privathospitaler.

I de første 11 måneder af 2023 blev der foretaget mere end 1,2 mio. operationer. Det er 67.000 flere operationer end i tilsvarende måneder af 2022, svarende til en stigning på seks procent.

Der er i både 2. og 3. kvartal 2023 foretaget flere operationer end før covid-19-pandemien ramte Danmark og skabte et behandlingsefterslæb.

Ifølge Danske Regioners formand, Anders Kühnau, viser tallene, at der på hospitalerne bliver arbejdet målrettet for at nedbringe ventelisterne.

- Det sætter en tyk streg under, at der bliver gjort en meget stor indsats af personalet. Vores hospitalsafdelinger oplever fortsat et meget stort pres på kapaciteten, og der kommer hele tiden nye patienter til. Men vi ser en stor stigning i antallet af operationer og behandlinger, der bliver startet op. Det vidner om en meget dedikeret indsats, siger Anders Kühnau.

Høj aktivitet er forudsætning for at komme af med efterslæb

Formanden for Danske Regioner håber, at den høje aktivitet inden længe også vil føre til et større fald i ventetiderne, end det der hidtil er set. De gennemsnitlige ventetider til operation faldt fra 1. til 2. kvartal 2023 med seks dage, men har siden ikke bevæget sig yderligere ned.

Det kan bl.a. skyldes, at ventetider opgøres bagudrettet, og at der derfor er en forsinkelse, før effekten af den højere aktivitet kan måles i de erfarede ventetider.

- Det er bestemt ikke sjovt at vente på en operation, som man har brug for. Lige nu opererer vi mange af dem, som har ventet længe. Jeg tror og håber, at vi inden længe vil kunne se i tallene, at ventetiderne er blevet kortere. Det er vores klare ambition hurtigst muligt at bringe ventetiderne tilbage til niveauet fra før covid-19-pandemien, siger Anders Kühnau.

Hele akutpakken for 2023 er brugt

Regeringen afsatte i starten af 2023 1,1 milliarder kroner til afvikling af ventelister. Midlerne skulle gå til henvisninger til privathospitaler og til meraktivitet på de offentlige hospitaler.

Alle pengene fra akutpakken i 2023 er også blevet brugt. Langt størstedelen er brugt på de rekordmange operationer, som i 2023 blev foretaget på privathospitaler.

- Der er aldrig blevet henvist så mange patienter til privathospitaler, som der blev i 2023. Det er et godt redskab i forhold til at nedbringe ventetiden, men det betyder også, at hovedparten af de penge, som vi fik i akutpakken, er gået direkte videre til de private aktører, siger Anders Kühnau.