Gå til indhold

Psykiatri

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Danske Regioners prisopgave i psykiatri blev stiftet i 2008 med det formål at fremme dygtige medicinstuderendes interesse for de psykiatriske specialer. Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau inden for de psykiatriske specialer. De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kroner, 15.000 kroner og 10.000 kroner. Ved dette års prisoverrækkelse var det professor og overlæge, dr. med Martin Balslev Jørgensen, som overrakte priserne til de tre vindere.

De tre vindere

Førstepladsen og 25.000 kroner:
Nabil Onib vandt 1. pladsen med opgaven: ”Ketamine’s rapid antidepressant properties and synaptic receptor regulation”.

I bedømmelsesudvalget var der enighed om, at opgaven er vigtig, da den på velskreven og på grundig vis præsenterer virkningsmekanismerne for ketamin. Udvalget var hertil begejstret for opgavens eksperimentelle metode med forsøg på rotter, da dette bidrager til grundforskning. Der blev desuden lagt vægt på, at der i opgaven er en flot metodisk forståelse som grundigt præsenteres. Ydermere blev opgaven rost for at have gode grafiske fremstillinger af data.

Bedømmelsesudvalget udtalte i forbindelse med opgaven følgende: 
”Elegant beskrevet og flot fremstillet”
”Vigtigt, relevant og velafgrænset projekt”
”Interessante fund med god nyhedsværdi” 

Andenpladsen og 15.000 kroner:
Nikolaj Kjær Høier vandt 2. pladsen med opgaven: ”Associations of treatment with hypnotics with suicide and attempted suicide: a nationwide cohort study”.

Bedømmelsesudvalget lagde vægt på, at prisopgaven er et vigtigt registerstudie inden for et emne som ofte undervurderes. Dertil lagde udvalget vægt på at opgaven bidrager med spændende resultater gennem adækvate statistiske analyser med justering for confoundere. Udvalget var desuden enige om at diskussionen var god. 

Bedømmelsesudvalget udtalte i forbindelse med opgaven følgende: 
”Vigtigt registerstudie”
”Interessant diskussion” 
”Spændende resultater”

Tredjepladsen og 10.000 kroner:
Christoffer Stanislaus vandt 3. pladsen med opgaven: ”Socio-economic status, functioning and cognition in young versus adult patients newly diagnosed with bipolar disorder and their unaffected relative: Results from a cross-sectional study”.

Bedømmelsesudvalget fremhævede at prisopgaven er en overordnet velskrevet artikel med et klart defineret formål. Udvalget lagde endvidere vægt på, at prisopgaven bygger på et stort og unikt materiale via adækvate statistiske analyser. Opgaven blev hertil rost for at have en klar fremlæggelse af resultater med klar klinisk relevans. Desuden blev opgaven rost for at have styrker og svagheder velbeskrevet i diskussion. 

Bedømmelsesudvalget udtalte i forbindelse med opgaven følgende:
”Opgaven bygger på stort, unikt materiale”
”God ide”
”Klinisk relevans”

Bedømmelsesudvalg:

  • Professor, overlæge, dr.med. Martin Balslev Jørgensen
  • Professor, ledende overlæge, ph.d. Merete Nordentoft
  • Professor, overlæge, ph.d. Charlotte Ulrikka Rask
Relaterede nyheder

Læs mere