Gå til indhold

Patientrapporterede resultatmål (PROM)

15. marts 2016, København Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse og Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet (FPKS) afholdte sammen konference d. 15. marts om Patientrapporterede Resultatmål (PROM).

Alle taler om det. Alle vil det. Patientrapporterede Resultatmål (PROM) er standardiserede spørgeskemaer til at måle patienters vurdering af egen helbredsstatus, funktionsevne og livskvalitet. Men hvilke potentialer, udviklingsperspektiver og begrænsninger er der ved anvendelse af PROM i det danske sundhedsvæsen? Hvordan sikres det, at PROM-data benyttes på en systematisk, sikker og evidensbaseret måde? Hvilke krav stiller det til IT-systemer og digitale løsninger? Disse spørgsmål og mange andre blev vendt på konferencen, hvor patientforeninger, IT-leverandører, forskere og klinikere kom med bud på svar og løsninger.
Konferencen havde fokus på at udbrede danske og udenlandske erfaringer med anvendelse af PROM i sundhedsvæsenet. Der var bl.a. besøg fra England og Sverige, som gennem de seneste år har arbejdet med udvikling og implementering af PROM både i klinisk praksis og i kliniske kvalitetsdatabaser.

Konferencens oplæg:
Velkomst v. Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
Slides

Session 1: Introduktion til PROM
Hvad er PRO(M)? v. Mogens Hørder, professor, formand for Program PRO’s ekspertgruppe
Video/Slides

PROM i et politisk perspektiv v. Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
Video/Slides

Session 2: PROM i daglig klinisk praksis
PROM i et teknologisk perspektiv v. Niels Henrik Hjøllund, professor, leder af AmbuFlex
Video/Slides

PROM i et klinisk perspektiv v. Helle Pappot, overlæge, Finsenscenteret, Rigshospitalet
Video/Slides

PROM i et patient perspektiv v. Ole Riis Christensen, tidligere kræftpatient

PROM i et organisatorisk perspektiv v. Liv Dørflinger, projektleder, Kræftens Bekæmpelse
Video/Slides

Experiences with web-based electronic system for collecting patient-reported data in clinical practice v. Galina Velikova, professor, University of Leeds
Video/Slides

Session 3: Partnerskab om PROM i klinisk praksis

Partnerskab om PROM i klinisk praksis v. Henriette Lipczak, overlæge, områdechef, Kræftens Bekæmpelse
Video/Slides

Session 4: PROM i kvalitetsdatabaser 
PROM i kliniske kvalitetsdatabaser v. Søren Paaske Johnsen, forskningsoverlæge, Aarhus Universitet
Video/Slides

PROM i et tværsektorielt perspektiv v. Jan Petersen, chefkonsulent, MedCom
Video/Slides

The systematic use of outcome measures for the improvement of health care - the ICHOM initiative v. Martin Ingvar, professor, medlem og stifter af The International Consortium for Health Outcomes Measurement (ICHOM)
Video/Slides

Opsamling og afslutning v. Jes Søgaard, professor, afdelingschef, Kræftens Bekæmpelse


Partnerskab om PROM i klinisk praksis

Konferencen var samtidig startskuddet til et partnerskabsprojekt om PROM, der er et samarbejde mellem en række aktører på kræftområdet:

  • Danske Regioner
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Rigshospitalet
  • Odense Universitetshospital
  • Roskilde Sygehus
  • Hospitalsenheden Vest i Herning
  • Aalborg Universitetshospital
  • Sammenslutningen af de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk)

Danske Patienter og Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) indgår som associerede partner. Kommunernes Landsforening (KL) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) indgår i en referencegruppe og kan på sigt indgå som partnere.

Partnerskab om PROM i klinisk praksis er et 3-årigt program baseret på formaliseret og forpligtigende samarbejde.  Formålet med partnerskabet er at fremme udvikling, anvendelse og forankring af PROM i den danske kræftbehandling samt sikre, at det sker på et systematisk og evidensbaseret grundlag. Partnerskabet er indtil videre etableret for perioden 2016 til 2018.

Gennem en række forskellige projekter sikres en fælles kerne af forsknings- og erfaringsbaseret viden om udvikling og forankring af PROM. Aktiviteterne effektueres i forbindelse med implementering af de nye opfølgningsprogrammer for kræft, men også på andre områder i kræftbehandlingen forventes aktiviteterne at føre til øget kvalitet. Den erhvervede viden og erfaring, som partnerskabet genererer, vil kunne omsættes til andre sygdomsområder end kræft og herigennem fremme Borgernes Sundhedsvæsen.