Gå til indhold

Medicinrådet tager form

- Vi har lyttet, lyder det fra Danske Regioner, der har justeret Medicinrådet efter dialog med patientforeninger, Folketing og andre interessenter

Siden Danske Regioner i februar 2016 præsenterede sine tanker om et nyt Medicinråd har regionerne været i dialog med en stribe interessenter for at komme nærmere udformningen af rådet.

På den baggrund er Danske Regioner nu klar med justeringer og flere detaljer om rådet.

Baggrunden for rådet er at forhandle rabatter på sygehusmedicin ved at sætte et lægemiddels gavn for patienten i forhold til prisen. Stor effekt skal retfærdiggøre højere betaling end ringe effekt.

- Der bliver hele tiden udviklet nye behandlinger. Det er godt, men når efterspørgslen bliver større, og vi samtidig skal overholde budgetterne, bliver vi nødt til at være helt skarpe på, hvordan vi bruger pengene til størst gavn for alle patienter, siger formand for Danske Regioner, Bent Hansen. Han tilføjer, at inddragelse af de mange parter har været godt for de beslutninger, der nu er truffet.

Medicinrådet får det sidste ord

Danske Regioners bestyrelse har blandt andet afgjort, at det altid bliver Medicinrådet, der træffer den endelige beslutning om, hvorvidt et lægemiddel skal tages i brug eller ej.

Beslutningen skal altså ikke træffes af Amgros, der forhandler priser på vegne af Medicinrådet.
Herudover er det præciseret, at der skal tungtvejende argumenter til, for at Medicinrådet kan afvise lægemidler med stor merværdi.

Fri ordinationsret består

Desuden står det nu klart, at lægernes frie ordinationsret vil bestå, og at patienter derfor i særlige tilfælde vil kunne få ordineret dyr medicin, selv om den ikke er anbefales som standardbehandling. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor patienter har ekstraordinær gavn af et ikke-godkendt lægemiddel og har mange bivirkninger ved standardbehandlingen.

Ordinationerne vil dog blive fulgt regionalt og på landsplan for at sikre alle patienter ensartet og lige adgang, uanset hvor de bliver behandlet.

Styrkelse af Medicinrådets faglighed

Danske Regioners bestyrelse har også besluttet at styrke lægernes vurderinger: Medicinrådet får mulighed for at nedsætte fagudvalg med landets bedste læger, som vil blive hørt om nye lægemidler. Deres vurderinger vil medvirke til, at beslutningerne træffes på et oplyst og solidt fagligt grundlag. Fagligheden styrkes også ved, at De Lægevidenskabelige Selskaber nu får tre medlemmer af rådet i stedet for ét.

Ekstra arbejdsgange kan give en samlet sagsbehandlingstid på 3-4 måneder. Ibrugtagning af ny medicin vil dermed ske lidt senere end i dag.

- Vi vil sikre, at beslutningerne træffes på baggrund af stor faglighed, men vi vil stadig kunne tilbyde ny medicin hurtigere end i de fleste andre lande, siger Bent Hansen.

Åbenhed om Medicinrådets arbejde

For at sikre gennemsigtighed i Medicinrådets arbejde får Danske Patienter – som oprindeligt tænkt- to repræsentanter i rådet og Lægemiddelindustriforeningen én.

- Der har været bekymring for, om Medicinrådet kunne blive et lukket forum, og det ønsker vi ikke, siger Bent Hansen.

- Derfor har vi også besluttet, at Medicinrådet skal offentliggøre en mængde informationer, tilføjer han. Det gælder bl.a. forretningsorden, habilitetserklæringer, metodebeskrivelser, dagsordner, referater, ansøgningsmateriale, faglige vurderinger og høringsmateriale.