Gå til indhold

OK18: Mange ansøgninger om at sygeplejersker undtages fra lockout

Danske Regioner har modtaget mange ansøgninger om at undtage sygeplejersker fra lockout. Grundlæggende ser Danske Regioner positivt på ansøgningerne. For jo mere af det sundhedsfaglige personale, der kan arbejde, jo mindre berøres berøres patienterne af konflikten. Og det er afgørende, slår Anders Kühnau fast.

"Meget tyder nu på, at vi på mange områder fortsat kan give patienterne behandling og undtage store dele af de varslede områder fra konflikt. Det er en god udvikling for os alle – og særligt for de patienter, der ser ud til ikke at blive berørt af en eventuel konflikt," siger Anders Kühnau, der er chefforhandler for Danske Regioner og formand for RLTN.

Den oprindelige lockout blev varslet, da hele sygehuse blev lammet på grund af strejkevarslerne. Men de nødberedskaber, som nu er forhandlet på plads ændrer på billedet.

Nødberedskaberne betyder nemlig, at en del afdelinger alligevel kan fungere på trods af strejkevarslinger, og derfor er der ingen grund til at lockoute. Det er begrundelsen for mere end halvdelen af undtagelserne.

Desuden handler en del af undtagelserne om, at sikre personale, der udfører livsvigtige funktioner eller er i specialiserede funktioner, blandt andet udredning eller behandling af kræft, kan udføre deres arbejde. Det gælder i ca. 28 procent af undtagelserne.

For det tredje er der for lidt mindre end en femtedel af tilfældene tale om, at der ikke kan stilles et nødberedskab på afdelingen. Det dækker over, at der på afdelingen er ledige stillinger, sygeplejersker, der ikke er medlem af den fagforening, der har indgået overenskomst og lignende.

Læs mere

kontakt

Hvis du vil vide mere

relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere