Gå til indhold

Omstridt gebyr for vagtlæger ændres

Vagtlæger undgår alligevel at skulle betale et gebyr på 4000 kroner. Det er resultatet af et møde i dag mellem Styrelsen for Patientsikkerhed, de fem regioner, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation.

Gebyret skyldtes en lovændring, som trådte i kraft ved årsskiftet. Lovændringen betød, at vagtlæger skulle betale et årligt gebyr på 4000 kroner for at være en del af vagtlægeordningerne i regionerne Syddanmark, Sjælland, Midtjylland og Nordjylland. Gebyret har blandt andet fået en stor gruppe vagtlæger til at droppe gerningen i Syddanmark.

Men nu bliver gebyret sløjfet. På et møde hos Styrelsen for Patientsikkerhed var aktørerne enige om, at gebyrets konsekvenser var utilsigtede. Løsningen er, at vagtlægeordningerne i de fire regioner hver skal betale 10.000 kroner årligt, i stedet for at hver enkelt vagtlæge skal betale 4000 kroner.

Bedste hjælp og godt tilsyn

Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner, er glad for, at der er fundet en hurtig løsning på situationen.

”Vi har brug for vores vagtlæger, som sikrer den nødvendige hjælp til borgerne på skæve tidspunkter af døgnet, og derfor skulle vi hurtigt finde en løsning. Jeg er meget tilfreds med, at både læger, regioner og Styrelsen for Patientsikkerhed har udvist så stor villighed til at løse situationen med det samme,” siger hun og tilføjer:

”Der er to essentielle ting i den her sag: Vi skal sikre den bedste hjælp til borgerne, og vi skal sørge for, at der bliver ført et forsvarligt tilsyn med vagtlægerne, så sikkerheden for patienterne er i top. Begge dele er opfyldt med denne løsning.”

Aftale snart på plads

Forventningen er, at der inden månedens udgang vil der ligge en færdig beskrivelse af, hvordan gebyrordningen skal fungere i de fire regioner. De vagtlæger, som allerede har betalt de 4000 kroner i gebyr, vil få pengene refunderet.

Omkring 800 læger arbejder som vagtlæger i de fire regioner. Disse vagtlæger har ikke egen lægepraksis, men er løst tilknyttet vagtlægeordningerne.

Lovændringen fra Folketinget skulle sørge for bedre patientsikkerhed, ved at der blev frigivet flere penge til at føre et mere præcist tilsyn med vagtlægerne.