Gå til indhold

Ekstra penge til praktiserende læger i særlige områder er nu fordelt

60 millioner kroner er nu blevet fordelt til praktiserende læger, der enten har praksis i et lægedækningstruet område eller har en overvægt at såkaldt tunge patienter. Danske Regioner forventer, at det vil medføre mere sundhedsfagligt personale i de lægedækningstruede områder.

Fordelingen af de 60 millioner til differentieret basishonorar til praktiserende læger er nu faldet på plads for 2018. Honoraret skal tilgodese praktiserende læger, som enten har adresse i et område hvor det er svært at rekruttere læger eller som har patienter med et højt forbrug af ydelser i almen praksis – såkaldt stort patienttyngde.
Beløbet skal ses som en hjælpende hånd til de læger som er allermest belastet af enten et stort antal patienter eller patienter som er meget syge og derfor bruger almen praksis meget.

Fordelingens-modellen, som nu er lagt fast betyder, at der samlet set vil være mulighed for at få udbetalt op til 172.000 kroner ekstra om året pr. læge.

”Vi håber at tillægget til basishonoraret kan være en hjælp til de praksis, som er allermest belastede i deres daglige arbejde i praksis enten pga. at skulle varetage mange patienter eller fordi patienterne er meget syge. Vi har en klar forventning om, at de ekstra penge bliver brugt som investering for eksempel til ansættelse af mere personale, så vi kan få flere hænder ud i praksis, der hvor der er allermest brug for dem,” siger Bo Libergren, der er næstformand i Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Aftalen er en del af overenskomstaftalen mellem praktiserende læger og regionerne, der blev indgået i 2017. 

Flest læger i Nordjylland og flere dele af Sjælland tilgodeses

Den nye ordning betyder, at 329 læger med adresse i et lægedækningstruet område fremover vil få udbetalt et ekstra honorar. Det samme vil de 487 læger, hvis patienter har et stort behov for at besøge deres praktiserende læge.

Geografisk fordeler det sig således, at flest praktiserende læger i Nordjylland og Sjælland får andel i ordningen, men også læger i det syd-vestlige af Region Hovedstaden og Bornholm. 

FAKTA Ordningen for differentieret basishonorar 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Sådan aflaster vi sundhedsvæsenet

Prioritering er nøgleordet for sundhedsvæsenet i fremtiden. Hvordan bruger det pressede væsen personalets tid bedst til gavn for patienter og pårørende? Vi afleverer i dag 20 anbefalinger til sundhedsministeren.

Læs mere