Gå til indhold

Børn og unge kommer langt hurtigere til i psykiatrien

Siden 2010 har regionerne reduceret ventetiden for børn og unge i psykiatrien fra 76 til 22 dage. Og det selvom der i dag bliver behandlet 48 procent flere. ”Jeg er stolt over, at vi har bragt ventetiden tre gange længere ned, end den var, da vi overtog ansvaret”, siger formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Sophie Hæstorp Andersen.

Ventetiden for børn og unge, der har brug for behandling i psykiatrien, er siden 2010 faldet med 54 dage. Mens den gennemsnitlig ventetid var på 76 dage i 2010, venter børn og unge i dag kun i gennemsnit 22 dage på at starte i behandling. Det viser en ny opgørelse fra Danske Regioner. I samme periode er antallet af årlige patienter steget med 48 procent eller hvad der svarer til 9.000 børn og unge.

Tallene vækker glæde hos formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg, Sophie Hæstorp Andersen.

- Når børn og unge har brug for hjælp fra psykiatrien, skal både de og deres forældre være trygge ved, at de hurtigt kommer i behandling, siger Sophie Hæstorp Andersen og fortsætter:

- Derfor er jeg også stolt over, at vi med en målrettet indsats og dygtige medarbejdere har bragt ventetiden tre gange længere ned, end den var, da vi overtog ansvaret. Også selvom vi nu behandler 9.000 flere børn og unge om året.

Tidligere og mere effektiv behandling er vejen frem
At ventetiden er blevet nedbragt dramatisk på trods af et stigende antal patienter, skyldes blandt andet, at behandlingen er blevet mere effektiv. Udgiften pr. patient er faldet fra 51.595 kr. i 2011 til 42.801 kr. i 2017. Det er en forskel på 17 procent.

- Når vi gør behandlingen mere effektiv, kan vi både nedbringe ventetiden og løfte behandlingens kvalitet til gavn for de sygdomsramte børn og unge. Derfor viser de seneste undersøgelser også, at langt de fleste patienter og pårørende er meget tilfredse med deres forløb, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Trods de gode resultater peger Sophie Hæstorp Andersen dog også på, kommuner og regioner fortsat skal blive endnu bedre til at fange børn og unge i opløbet.

- Børn og unge skal have hjælp så tidligt som muligt, så de psykiske problemer ikke får lov til at udvikle sig og kræve behandling på hospitalet, siger Sophie Hæstorp Andersen og afslutter:

- Derfor har vi sammen med Dansk Psykologforening, Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab og Bedre Psykiatri foreslået, at der bliver oprettet et nyt behandlingstilbud i kommunerne, som tidligt kan spotte og hjælpe udsatte børn og unge. Og vi ønsker fortsat, at unge mellem 16-18 år kan få gratis samtaleterapi og psykologhjælp.

FAKTA

Kortere ventetid trods flere patienter

Den gennemsnitlige ventetid i børne- og ungdomspsykiatrien er faldet fra 76,4 dage i 2010 til 21,7 dage i 2017. Det viser en ny opgørelse fra Danske Regioner.

Graf over at der selv med flere patienter, er et fald ift. ventetide imellem 2010 og 2017
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Thomas Ibsen Jensen, centerchef
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8198
M: 2917 0933
E: tij@regioner.dk

Morten Christensen, pressekonsulent
Kommunikation
T: 3529 8413
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Årets Sundhedsdebattør: ”Jeg deler vandene”

Forfatter Anna Juul modtog Danske Regioners pris som Årets Sundhedsdebattør på Folkemødet 2023. Anna Juul vinder prisen for at sætte psykiatrien og behandlingsvæsenet til debat og for at opfordre os alle til at gøre op med stereotype forestillinger om psykisk sygdom.

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere