Gå til indhold

Psykiatriske patienter får bedre hjælp til at undgå fysisk sygdom

Patienter med alvorlige psykiatriske sygdomme døjer ikke altid kun med psyken. Ofte har de også fysiske lidelser, som overses i kampen mod de indre dæmoner. Derfor bliver mange af de nye psykiatriske hospitaler tænkt sammen med de somatiske.

”Hjælpen skal ligge lige for og være tæt på, - både når det gælder krop og psyke, så derfor er placeringen af mange af de nye psykiatriske afdelinger vigtig”. Sådan lyder det fra formanden for Danske Regioners social- og psykiatriudvalg, Sophie Hæstorp Andersen.

Hun nævner, at middellevetiden for patienter med alvorlige psykiatriske diagnoser er hele 15-20 år kortere end for andre borgere. Af og til skyldes den lavere levealder ulykker og selvmord, men den hyppigste årsag er fysisk sygdom, der er årsag til 60 procent af de færre leveår.  

”Det er et faktum, som vi må tage alvorligt. Patienternes fysiske helbred er vigtigt – ligesom det er vigtigt, at de får hjælp til at styre angst eller tankemylder”, siger Sophie Hæstorp Andersen. 

Nem adgang til andre afdelinger

Otte af de tolv nye psykiatri-hospitaler er -eller bliver- af samme grund placeret i umiddelbar nærhed af et somatisk hospital. I Aalborg er læge og ph-D-studerende Julie Mackenhauer og hendes kolleger tyvstartet. Hver uge er der stuegang blandt psykiatriske patienter, der tilses af læger med et somatisk speciale. 

Hjælpen kommer, fx når en psykiatrisk patient klager over mavesmerter, problemer med vejrtrækningen eller når personalet på psykiatrisk får mistanke om somatiske lidelser blandt patienterne.  80 patienter har indtil videre fået somatisk behandling, mens de var indlagt i psykiatrien. 

”Tidligere kunne det være svært at få de somatiske læger til at se på de psykiatriske patienter. Nogle patienter oplevede, at deres fysiske symptomer blev tilskrevet deres psykiatriske lidelse eller bivirkninger fra medicin. Men dén tankegang har vi nu gjort op med”, siger Julie Mackenhauer. 

Hun glæder sig til, at adgangen til hjælp bliver endnu nemmere, når første del af det nye psykiatriske hospital i Aalborg er færdigt i 2020. -Vi kan ofte udnytte andre patienters afbud, og hurtigt få tid til en undersøgelse af fx hjerte, lunger eller mave, fordi de psykiatriske afsnit ligger så tæt på de andre hospitalsafdelinger, siger Julie Mackenhauer.

Livsstilssygdomme skal fanges i tide

”Mennesker, der lever med en svær psykisk sygdom er ofte rygere, der også kan have usunde kostvaner. Derudover kan der være bivirkninger fra psykofarmaka, der medfører overvægt. De lider derfor oftere end andre borgere af fx KOL, diabetes og hjerte-kar-lidelser”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

”Sundhedsvæsenet skal blive bedre til at opfange symptomer og behandle lidelserne. Det er forudsætningen for at patienterne kan få et længere og bedre liv. Derfor er det glædeligt, at vi nu i højere grad tænker på det hele menneske, nærhed og nemmer og mere lige adgang til behandling”, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Besøg et af de nye hospitalsbyggerier, søndag d. 2. september her

Se Julie Mackenhaur forklare om sammenhængen mellem psykiatri og somatik her

kontakt

Hvis du vil vide mere

Julie Mackenhauer, Læge og Ph.d.-studerende
Clinical Science and Biomedicine, Aalborg Universitet
M: 5364 2434
E: j.mackenhauer@rn.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
T: *
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere