Gå til indhold

psykiatri

Fortsat nedgang i brug af bæltefiksering i psykiatrien

Antallet af patienter, der bliver lagt i bælte under tvang, falder fortsat. Det viser nye landsdækkende tal for den regionale psykiatri. Det er godt for patienterne, og med et nyt initiativ vil regionerne sikre den gode udvikling, siger Sophie Hæstorp Andersen, formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

Færre patienter oplevede i 2018 at blive lagt i bælte sammenlignet med 2017. Det viser den årlige rapport om brugen af bælte og tvang i den regionale psykiatri.

 

I 2018 oplevede 1.374 patienter at blive lagt i bælte. Det er et fald på knap fire procent i forhold til 2017, og den udvikling glæder Sophie Hæstorp Andersen, der er formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg.

- Vi kan se, at det på landsplan fortsat går den rigtige vej med at nedbringe brugen af bælte. Det er en god udvikling, og noget vores medarbejdere hele tiden arbejder på. Bæltefiksering er et voldsomt indgreb for patienterne. Derfor er det godt, at vi kan se, at indsatsen har effekt, siger Sophie Hæstorp Andersen.

For netop at sikre mindre brug af bæltefiksering har der været stort fokus på at dele viden og gode erfaringer. Både på tværs af regioner, men også mellem de enkelte afdelinger.

På flere afdelinger arbejdes der konkret med konceptet "Safewards". Det handler blandt andet om at skabe trygge omgivelser og via rolig dialog med patienterne forebygge, at situationer ender med konflikter og i sidste ende bæltefiksering. Erfaringerne er gode og viser, at brugen af bælte er faldet, også uden i stedet at bruge andre former for tvang såsom fastholdelse eller medicin.

Fuldt fokus på aftalte mål

Danske Regioner indgik i 2014 en partnerskabsaftale med Sundhedsministeriet om at halvere anvendelsen af bæltefiksering og reducere brugen af tvang i psykiatrien frem mod 2020.


Selv om det samlet set er gået den rigtige vej med mindre brug af bælte på landsplan, så viser tallene også, at der er forskellig udvikling regionerne i mellem.

Det samme gælder for andre for former for tvang, som eksempelvis tvangsmedicinering, tvangsindlæggelser samt tvangstilbageholdelse. Totalt er det samlede antal patienter, der i 2018 blev udsat for tvang, steget, og regionerne har derfor en stor opgave med at nå målene.

- Der er stadig et stort og vigtigt arbejde foran os, for vi skal blive bedre til at bruge mindre bælte og tvang. Det er et langt sejt træk, og ingen skal være i tvivl om, at vi fortsat arbejder benhårdt på at opfylde de målsætninger, der er i partnerskabet med staten, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Nyt tiltag

For at styrke arbejdet med mindre brug af tvang og bælte har regionerne taget et nyt initiativ, der skal sikre endnu mere vidensdeling om, hvad der virker bedst for at nedbringe brugen af tvang.

- Vi har besluttet at oprette et lærings- og kvalitetsteam på området. Teamet skal på tværs af regionerne og i samarbejde med kommunerne se meget konkret på, hvad der kan gøres for at nedbringe brugen af tvang, så vi sikrer, at patienterne i endnu højere grad bliver behandlet med de bedst mulige metoder, siger Sophie Hæstorp Andersen.

 

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere