Gå til indhold

Prisopgaver i psykiatri belønnet

Danske Regioner har uddelt sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri.

Danske Regioners prisopgave i psykiatri blev stiftet i 2008 med det formål at fremme dygtige medicinstuderendes interesse for de psykiatriske specialer. Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau inden for de psykiatriske specialer. De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kroner, 15.000 kroner og 10.000 kroner.

Igen i år var bedømmelsesudvalget enige om, at de indsendte opgaver lå på et højt fagligt niveau.

Der blev i alt indsendt 15 opgaver, der opfyldte kravene for deltagelse i konkurrencen. 

De tre prisvindere sammen med Sophie Hæstorp Andersen, formand for Danske Regioners Psykiatri- og socialudvalg

De tre vindere

Førstepladsen og 25.000 kroner:

Rasmus Lorentzen for opgaven "Thyriod hormone treatment in the management of treatment-resistant unipolar depression: A systematic review".

Rasmus har skrevet et rigtig godt og systematisk review af litteraturen om thyroid hormonbehandling af behandlingsresistent unipolær depression. Han har formået at skabe en god ramme for studiet med en yderst klinisk relevant problemstilling, hvor han leverer en rigtig god diskussion af litteraturen i en helt igennem velskrevet og pænt udført opgave.

Andenpladsen og 15.000 kroner:

Ida Behrendt-Møller for opgaven "Patterns of changes in bipolar depressive symptoms revealed by trajectory analysis among 482 patients with bipolar disorder".

I sit studie præsenterer Ida en meget fin sekundær analyse af internationalt anerkendt kontrolleret klinisk undersøgelse, hvor hun analyserer forskellige forløbsformer af bipolar affektiv lidelse. Det er lykkedes hende at gennemføre velplanlagte og relevante analyser, som giver en bedre indsigt i forskellige forløbsformer af bipolær sygdom. Generelt er der tale om en original ide og et velskrevet studie af et relevant klinisk problem.

Tredjepladsen og 10.000 kroner:

Cecilie Aalling Husballe for opgaven "Suicidal behaviour among persons with ADHD: A nationwide register-based cohort study"

Cecilie har skrevet en opgave på baggrund af en fin registerbaseret undersøgelse, hvor hun finder frem til interessante resultater. Specielt giver fund af høje selvmordsforsøgsrater blandt patienter med ADHD i kombination med misbrug eller PTSD anledning til overvejelser om forebyggelsesmuligheder. Alt i alt en interessant og velskrevet opgave, der leverer en god analyse.

Bedømmelsesudvalg

  • Professor, overlæge, dr.med. Martin Balslev Jørgensen,
  • Overlæge, dr.med. Marlene B. Lauritsen
  • Professor, ledende overlæge ph.d. Merete Nordentoft.