Gå til indhold

Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner indgår aftale om bedre forhandlingsforløb

Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner er enige om en ny fælles erklæring om veje til mindre konfliktfyldte forhandlinger.

De seneste overenskomstfornyelser har været konfliktfyldte og højspændte, og ved overenskomstforhandlingerne i 2018 betød det bl.a., at det var vanskeligt at få drøftet de særlige regionale udfordringer.

Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har en fælles målsætning om at finde veje til konstruktive forhandlingsforløb, og har derfor i fællesskab drøftet den danske model. Med erklæringen ønsker parterne også at styrke mulighederne for indgåelse af aftaler, der er med til at skabe udvikling og fortsat sikre attraktive arbejdspladser.

- Det har været frugtbart at have en tidlig drøftelse om, hvordan vi bedst skaber rammerne for udvikling og fremdrift på det regionale område ved de kommende overenskomstforhandlinger i 2021. Jeg er glad for bl.a. at have aftalt et styrket samarbejde, både i perioden og under forhandlingerne, med fokus på at finde løsninger, der passer til de regionale arbejdspladser og de ansatte. Og så er vi enige om at styrke forhandlingsprocessen ved at skabe mere fremdrift i forhandlingerne – fx med mulighed for indgåelse af delforlig. Erklæringen er et godt skridt på vejen til at komme konstruktivt i mål ved OK-21, udtaler formanden for Forhandlingsfællesskabet Mona Striib.

Den nye erklæring understøtter mulighederne for at indgå aftaler med fokus på den regionale opgaveløsning og de ansatte. Parterne er enige om det ansvar, som begge parter har for at lykkes hermed.

- Det er meget positivt, at vi i fællesskab er kommet frem til, hvordan vi bedst understøtter et forhandlingsforløb med fokus på udvikling af det regionale arbejdsmarked. Vi har som parter det kendskab til det regionale arbejdsmarked, der skal til for at sikre, at vi følger med udviklingen. Derfor har vi også et stort ansvar for at finde løsninger på de regionale udfordringer. Det forudsætter et tillidsfuldt, troværdigt og respektfuldt samarbejde, siger formanden for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg Anders Kühnau.

Parterne er desuden enige om at drøfte erfaringerne med erklæringen efter overenskomstforhandlingerne i 2021, og på den måde fortsætte arbejdet med i fællesskab at styrke den danske model og samarbejdet på det regionale område.