Gå til indhold

Medicin

Medicinrådet er evalueret: Rådet fungerer

Godt to år efter oprettelsen af Medicinrådet foreligger der nu en evaluering foretaget af det eksterne analysefirma, Oxford Research. Konklusionen er, at Medicinrådet fungerer efter hensigten, men evalueringen peger også på en række områder med forbedringspotentiale. Danske Regioner vil derfor f.eks. overveje nye sagsbehandlingsfrister og en anden model til at vurdere lægemidlers effekt.

- Vi glæder os over evalueringens hovedkonklusion, og vi sender nu forbedringsforslagene i høring hos relevante parter, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

Baggrunden for oprettelsen af Medicinrådet var et ønske fra Danske Regioner om en bedre sammenhæng mellem lægemidlers effekt og pris. 

Ved oprettelsen af rådet, blev det besluttet at lade et eksternt analysefirma vurdere rådet efter to års virke, og det er den evaluering, der nu er blevet forelagt bestyrelsen i Danske Regioner.

Mere sundhed for pengene

Evalueringen konstaterer, at rådet har haft effekt, fungerer efter hensigten og medvirker til at skabe mere sundhed for pengene.

- Det glæder mig, for det er jo netop det grundlæggende formål med Medicinrådet. Vi lever i en tid, hvor der heldigvis kommer megen ny medicin på markedet. Noget virker godt, mens andet har mere begrænset effekt, og det har betydning for, hvor meget vi vil betale, og om det overhovedet skal tages i brug, siger Stephanie Lose.

Evalueringen peger også på områder, der kan forbedres. Og Danske Regioners bestyrelse har på den baggrund udpeget følgende punkter, som vil indgå i den videre dialog med eksperterne i de lægevidenskabelige selskaber, patientorganisationerne og industrien m.fl:

  • Flere lægemidler kan behandles på 8 uger, og andre bør have en 16-ugers frist for at give tid til en grundig faglig vurdering. Sagsbehandlingstiden er i dag som udgangspunkt 12 uger. En opdeling af sagsbehandlingsfristerne for forskellige lægemidler vil frigøre tid i Medicinrådet til at udarbejde nye behandlingsvejledninger. 
  • I det hele taget et større fokus på at udarbejde nye behandlingsvejledninger og en afdækning af muligheden for, at nye lægemidler, der ikke medfører større klinisk effekt end eksisterende standardbehandling, kan indarbejdes direkte i eksisterende behandlingsvejledninger.
  • En kortlægning af fordele og ulemper ved at ændre opgørelsen af lægemidlers effekt. I stedet for den nuværende vurdering af merværdi, skal en model med kvalitetsjusterede leveår (QALY) vurderes. Det skal ske med henblik på at skabe større transparens.
  • Et forslag til, hvordan man opnår mere transparens om den sagsbehandlingstid, der anvendes, forud for at Medicinrådet modtager den endelige ansøgning fra en virksomhed.
  • En afdækning af fordele og ulemper ved, at Medicinrådet bruger flere ikke-publicerede data i deres godkendelsesproces af lægemidler til sjældne sygdomme.

Nu forestår en proces, hvor foreninger, der repræsenterer læger, patienter og industri bliver hørt, og så vil Danske Regioners bestyrelse i slutningen af august tage stilling til ændringer i Medicinrådet:

- Det er afgørende for os, at alle gode kræfter, der har interesse i rådets arbejde, høres og har mulighed for at bidrage til at udvikle Medicinrådet, siger Stephanie Lose.

Læs mere:

 

Medicinrådet
Kontakt

Hvis du vil vide mere

Mirja Kløjgaard, seniorkonsulent/Teamleder
Center for Styring, Økonomi og Sammenhæng
T: 35 29 83 76
M: 61 67 48 48
E: mjk@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M: 4020 2057
E: tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere