Gå til indhold

Nybagte mødre er glade for deres fødselsforløb

Ni ud af ti fødende kvinder er rigtig godt tilfredse med deres fødselsforløb. Det viser en ny årlig undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende. Det er andet år i træk, at tilfredsheden ligger så højt.

Det er alt i alt en god oplevelse at bringe børn til verden på de danske hospitaler. Sådan lyder vurderingen fra de kvinder, der efter at have født i 2018 har vurderet deres samlede oplevelse af fødselsforløbet.

Således svarer 87 procent af de nybagte mødre, at de i meget høj eller høj grad samlet set er tilfredse med deres forløb. Det er en af konklusionerne i den årlige Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende.

Det er andet år i træk, at den samlede tilfredshed ligger i top, og resultatet glæder næstformand i Danske Regioner Ulla Astman:

- Vi ved, at der er travlt på fødegangene, og derfor er jeg rigtig glad for, at de fødende i høj grad giver udtryk for, at de oplever et godt forløb. Personalet gør meget for at sikre gode og trygge rammer for de fødende, så de kan godt være meget stolte af resultatet, siger Ulla Astman.

Fremgang på 17 ud af 39 spørgsmål

I undersøgelsen bliver der spurgt ind til flere dele af den gravides oplevelser både før, under og efter fødslen. Sammenlignet med 2017 viser svarene for 2018, at det er gået frem på 17 ud af 39 spørgsmål.

Det handler blandt andet om, at personalet er forberedte på kvindernes ankomst, når de skal føde, at der er en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, kvinderne har behov for det, og at flere kvinder oplever at få den hjælp, de har behov for til at passe deres nyfødte på hospitalet.

Kun på spørgsmålet om fødselsforberedelsen er det gået den anden vej fra 2017 til 2018. Her vurderer kvinderne i lavere grad, at fødsels- og forældreforberedelsen er brugbar. Regionerne er dog på vej med nye tiltag, der blandt andet sigter efter at klæde de fødende og deres pårørende bedre på inden fødslen.

- Resultaterne viser, at vi er på rette vej i forhold til at sikre alle nye familier en god start på livet. Den gode fødselsforberedelse er meget vigtig i forhold til at tro på sine evner som forældre. Og det er vigtigt at føle sig klædt på til fødslen. Derfor skal fødselsforberedelse i højere grad ske i mindre hold, og så vil vi særligt være opmærksomme på førstegangsforældre og sårbare gravide, siger Ulla Astman.

 

Undersøgelse om patienttilfredsheden blandt fødende

 

Om undersøgelsen

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser blandt Fødende (LUP Fødende) er en årlig spørgeskemaundersøgelse, der belyser kvinders oplevelser af graviditet, fødsel og den tidlige barselsperiode. Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner, og resultaterne er baseret på svar fra 7.545 kvinder, der har født i perioden august-oktober 2018. Svarprocenten er 52 procent.

Også sundhedsvæsenets øvrige patienter er blevet spurgt om deres oplevelser i forbindelse med indlæggelse eller ambulante besøg. Resultaterne af disse undersøgelser kan ses herunder.

Læs mere:

 

kontakt

Hvis du vil vide mere

Helene Skude Jensen, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T: 3529 8275
M: 3029 1474
E: hsj@regioner.dk

Søren Rasmussen, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 8823
E: srs@regioner.dk

relaterede nyheder

Læs mere