Gå til indhold

Coronavirus/Covid-19

Praktikforløb på velfærdsuddannelserne bliver anderledes i lyset af Corona

En taskforce har set på udfordringerne for de studerende på professionsuddannelserne, der har fået afbrudt praktik på grund af Covid-19. Mange vil kunne afvikle planlagt praktik, men forløbene kan blive anderledes end forventet.

250.000 studerende har været sendt hjem fra deres videregående uddannelse som følge af Corona-situationen, hvor store dele af Danmark har været lukket ned siden den 11. marts. Det har blandt andet skabt udfordringer for de over 25.000 studerende på professionshøjskolerne, som skulle i planlagt praktik i løbet af foråret 2020.

Derfor nedsatte uddannelses- og forskningsministeren den 3. april 2020 en hurtigtarbejdende taskforce, som skulle finde løsninger, både når det gælder afbrudte og kommende praktikophold, så studerende ikke forsinkes i deres studier.

Der har i taskforcen været bred enighed om at arbejde for, at den praktik, der er planlagt i den kommende tid, så vidt muligt skal afvikles. Den gradvise kontrollerede genåbning af Danmark, startende med dagtilbud, skoleklasser og dele af sundhedsvæsenet, vil være med til at understøtte dette.

Mange studerende vil dog opleve en anderledes praktik end planlagt og forventet. Derudover vil afbrudte praktikforløb ikke kunne erstattes. Situationen indebærer blandt andet, at der er studerende, som ikke vil få den praktik, som var planlagt her i foråret, men hvor læringsmålene skal opnås gennem andre løsninger. I stedet er der så vidt muligt tilrettelagt andre praksisrettede studieaktiviteter for de studerende, så uddannelserne kan leve op til formålet med praktikken på anden vis.

Rundt om i landet er der fundet flere lokale løsninger. For eksempel har sygeplejerskestuderende opgaver i medicinhåndtering i udvalgte akutte og komplekse pleje- og behandlingsforløb, og på Fyn har en pædagogstuderende lavet virtuel onsdagsdans med børnehavebørn via Facebook.

- Jeg forstår godt, hvis studerende ærgrer sig over at have fået afbrudt deres praktik eller står til at få et helt anderledes forløb. Men vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor vi er nødt til at finde pragmatiske løsninger, så færrest muligt bliver forsinket i deres uddannelse. Derfor er jeg også utrolig glad for det konstruktive samarbejde, der har været fra de involverede, og at vi er enige om, at al den praktik, der er mulig, skal afvikles. Også selvom det for nogle bliver en anderledes praktik end planlagt. Tabt praktik skal naturligvis håndteres sådan, at studerende fortsat lærer det, de skal på studiet, og jeg synes, det er imponerende, hvordan uddannelsesinstitutioner og praktikstederne i kommuner og regioner har fundet løsninger, som er praktisk mulige i den virkelighed, vi befinder os i lige nu, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen.

Ud over Uddannelses- og Forskningsministeriet har taskforcen bestået af repræsentanter fra ledelserne på professionshøjskolerne samt fra KL, Danske Regioner, Styrelsen for Patientsikkerhed og Studenterforum UC. Og der er bred enighed i taskforcen.

- Det er uhyre vigtigt, at vi har fundet en realistisk løsning for mange tusinde studerende i den helt ekstraordinære situation, vi som samfund er i. Fortsat uklarhed er ikke at foretrække. Det er en løsning, som så vidt muligt ikke skaber forsinkelser af de studerendes uddannelser, så for eksempel daginstitutioner og sygehuse får de nyuddannede medarbejdere efter sommerferien, som de har brug for. Det er derfor helt afgørende, at flere studerende kommer ud i eller tilbage til deres praktik – men det vil være praktikker som for mange er kortere eller helt anderledes end forventet, siger Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler.

Thomas Gyldal, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg siger:

- Velfærdsuddannelserne er nogle af de allervigtigste. Det er afgørende, at de unge lærer mest muligt på uddannelserne og i praktikken. Men samtidig har vi også behov for, at de bliver hurtigt færdige, så de kan komme ud og gøre en forskel. Der er brug for dem. Derfor fortsætter vi naturligvis med på alle tænkelige måder at få afviklet praktikforløbene for de studerende.

Hos Danske Regioner er man enig.

- Vi er i en helt ekstraordinær situation, og mange studerende vil i den kommende tid få anderledes praktikforløb end forventet. I regionerne er vi klar til et tæt samarbejde med professionshøjskolerne og kommunerne om at finde nye gode løsninger, som kan erstatte den planlagte praktik, så alle studerende får gode og faglige forløb. Vi skal sikre, at alle får de kompetencer, de skal have, siger Anders Kühnau, formand for Danske Regioners Løn- og Praksisudvalg.

Og netop fagligheden er afgørende for de studerende.

- Praktikken er en enorm vigtig del af vores uddannelser og vores læring. Det er her vi kobler teori og praksis og forbereder os til de vigtige jobs, der venter på os efter endt uddannelse. Vi er derfor glade for, at vi i denne hurtigtarbejdende taskforce har kunnet samle alle relevante parter til drøftelse af de udfordringer, der lige nu rammer rigtig mange studerende. For os har det været vigtigt, at fagligheden har været i fokus, og at de studerende opfylder læringsmålene på trods af en anderledes tid og praktik. Derudover er det vigtigt for os, at der tages hensyn til de studerende, der af helbredsmæssige årsager ikke kan genoptage praktikken. Vores uddannelser er meget forskellige og har derfor forskellige udfordringer og muligheder. Vi ser derfor frem til at følge det videre forløb i arbejdet med at sikre de studerendes muligheder for at dygtiggøre sig inden for deres fag, siger formand for Studenterforum UC, Sofie F. Villadsen.

Parterne bag taskforcen vil fortsat følge, hvordan praktikudfordringerne på alle de professionsrettede uddannelser udvikler sig. 

Taskforcens fokus har været på praktikken i nedlukningsperioden fra 11. marts og resten af forårssemesteret 2020. Udfordringer med praktik i det kommende semester vil blive behandlet særskilt i forlængelse af det aktuelle taskforce-arbejde.

 

For yderligere oplysninger, kontakt Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 7231 8181