Gå til indhold

Kommunale sundhedsplejersker skal samarbejde tættere med sygehuse og almen praksis

Et tættere samarbejde mellem de kommunale sundhedsplejersker, praktiserende læger, jordemødre og hospitalerne kan være med til at vende udviklingen til gavn for de børn og unge, der ikke trives fysisk og mentalt, skriver Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Indlæg af Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg. Indlægget er bragt i Politiken Sundhed den 3. februar 2020. 

De fleste børn i Danmark lever et godt liv. De går i skole eller børnehave, har fritidsaktiviteter, venner og en velfungerende familie.

Men selvom mange har det godt, viser regionernes sundhedsprofiler, at der er god grund til at sætte særligt fokus på børnene: Alarmerende mange børn oplever stress, er ensomme og sover ikke nok. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge. Og mellem hvert femte og hvert sjette barn i udskolingen er overvægtig.

Derudover viser sundhedsprofilerne også, at børne-mistrivsel er ulige fordelt. Jo højere uddannelse, forældrene har, jo lavere er risikoen for, at børns sundhed og trivsel halter efter.

Både brug for brede og målrettede indsatser

Det er alt sammen noget, vi i regionerne tager meget alvorligt. Vi møder nemlig danskerne, når skaden er sket, og de er blevet syge. Vi ser konsekvenserne af mange års rygning, alkoholmisbrug, stress eller anden mistrivsel. Og vi ser, hvordan sygdom gennem en række komplekse mekanismer er forbundet med patientens baggrund: uddannelse, indkomst, opvækst og så videre.

Derfor tager vi i regionerne også aktivt medansvar for at styrke forebyggelsesindsatsen i Danmark – ikke mindst for vores børn og unge. I svangreomsorgen er vi for eksempel med til at give alle nye familier en god start gennem en skræddersyet indsats, der er tilpasset den enkelte familie.

Men hvis vi skal gøre op med uligheden og sikre, at alle børn uanset baggrund trives og er sunde, skal vi sætte ind der, hvor børn og unge er i hverdagen. Det kræver, at vi både sætter ind med brede indsatser rettet mod alle børn, og samtidig også har arbejdet målrettet på at hjælpe særligt sårbare børn og familier.

De brede indsatser har vi allerede god tradition for i Danmark. Det gælder for eksempel de forebyggende børneundersøgelser hos den praktiserende læge, børnevaccinationsprogrammet og skoletandplejen.

Sundhedsplejersker er bindeleddet

Derudover spiller sundhedsplejersken en helt afgørende rolle i forebyggelsesindsatsen. Hun ser alle børn allerede fra de er spæde, og følger dem igennem hele barndommen. Hun kommer i familiernes hjem og ser, hvordan barnet og familien trives derhjemme. Hun følger børnene og familierne gennem de første år og foretager indskolings- og udskolingsundersøgelser i grundskolen.

Derfor er hun uden tvivl også den, der bedst kan spotte netop de familier og børn, der har udfordringer eller er i risiko for mistrivsel, så de kan tilbydes ekstra støtte.

Sundhedsplejersken er samtidig det vigtige bindeled mellem familien, daginstitution og skole, familiens praktiserende læge og det specialiserede sundhedsvæsen.

En helt ny børnesundhedsprofil fra Region Hovedstaden viser, at sundhedsplejerskens tidlige observationer kan forudsige psykiske diagnoser senere i barndommen. Det understreger potentialet for den forebyggende indsats i sundhedsplejen.

Udnyt børnesundhedsprofiler

Sundhedsplejerskerne løfter med andre ord en meget vigtig opgave, og i regionerne vil vi gerne bakke dem op.

Nøglen er et tættere samarbejde mellem de kommunale sundhedsplejersker, praktiserende læger, jordemødre og hospitalerne. Med opbakning fra andre dele af sundhedsvæsenet kan sundhedsplejersken være med til at vende udviklingen for de børn og unge, der ikke trives fysisk og mentalt.

Vi har dog brug for at få mere generel viden om børns trivsel og sundhedsvaner. I regionerne er vi klar til at støtte op med vores børnesundhedsprofiler, hvor vi – baseret på sundhedsplejerskernes observationer – kortlægger børn og unges sundhedstilstand.

Disse profiler er vi klar til at udbygge fremover, men det kræver, at alle parter er med. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at de kommuner, der endnu ikke har gjort det, får tilmeldt sig Databasen Børns Sundhed. Så vil landets kommuner og sundhedsplejersker nemlig kunne få viden og data om sundhedstilstanden for børnene i netop deres lokalområde.

Sundhedsplejersker er nøglen til at sætte tidligt ind og bekæmpe uligheden i børns sundhed. I regionerne er vi klar til at støtte op.