Gå til indhold

Corona-virus / Covid-19

Danske Regioner har nedsat ekspertpanel, som skal afdække coronas konsekvenser for sundheden

Danske Regioner er nu klar med ekspertpanel, der skal afdække konsekvenser af corona-krisen for danskernes sundhed og trivsel. I forlængelse heraf vil regionerne tage initiativ til lokale partnerskaber.

Et nyt ekspertpanel skal hjælpe med at afdække både de negative og mulige positive afledte konsekvenser af corona og være med til at pege på løsninger nationalt og lokalt. Formålet er blandt andet at undersøge, om der er borgere og patienter, hvis sundhedstilstand er blevet forværret under krisen, og hvilke grupper, det i så fald handler om. Og ikke mindst at drage læring af nedlukningen under corona-krisen fx i forhold til uhensigtsmæssig aktivitet og overbehandling i sundhedsvæsenet.

Panelet består af eksterne eksperter og repræsentanter fra regioner og organisationer:

 • Morten Grønbæk, professor og direktør for Statens Institut for Folkesundhed
 • Vibeke Koushede, professor og institutleder ved Institut for psykologi ved Københavns Universitet
 • Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd)
 • Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet
 • Morten Freil, direktør i Danske Patienter
 • Carsten Obel, bestyrelsesmedlem i LVS og professor i almen medicin og mental børnesundhed ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet
 • Anders Beich, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin og praktiserende læge
 • Lene Brøndum Jensen, afdelingschef i Sundhedsministeriet
 • Helene Bilsted Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen
 • Christian Harsløf, direktør i KL
 • Jens Winther Jensen, direktør for Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
 • Regionernes sundhedsdirektører

Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner, Erik Jylling, og vicedirektør i Danske Regioner, Camilla Hersom, vil facilitere drøftelserne.

- Jeg er glad for, at det er lykkes at samle et stærkt panel af eksperter fra mange dele af sundhedsvæsnet. Jeg kunne ikke forestille mig et bedre hold til at afdække konsekvenserne af forårets hårde nedlukning, det store fokus på corona og ikke mindst den isolation, mange har levet i. Samtidig skal vi også blive klogere på de mulige positive konsekvenser af corona, siger formand for Danske Regioner, Stephanie Lose.

Arbejdet vil have fokus på konsekvenser for sundheden og trivslen bredt såvel som udvalgte målgrupper. Panelet vil på fem workshops frem mod juni 2021 have særlig opmærksomhed på fem områder: kronisk sygdom og multisygdom, kræft, hjerte-kar-sygdom, psykisk sygdom og mental sundhed samt folkesundhed og trivsel.

Hvis et eller flere andre områder viser sig relevante undervejs, kan de medtages i arbejdet. Foruden panelet inviteres relevante øvrige patientorganisationer og faglige selskaber til de enkelte workshops.

- Nedlukningen har haft konsekvenser for mange, men vi ved, at personer med kroniske sygdomme og psykisk sygdom er særligt udsatte og måske ikke haft den samme kontakt med sundhedsvæsnet, som de plejer. Forårets nedlukning kan have afholdt nogen fra at gå til læge, og det er særligt alvorligt, hvis man har en uopdaget kræft- eller hjertesygdom. Samtidig må vi forvente, at et år i mere eller mindre isolation, med begrænsede muligheder for at deltage i idrætslivet og i andre sociale fællesskaber har sat sine spor på folkesundheden og den fysiske og den mentale trivsel, siger Stephanie Lose.

Det er vigtigt, at der kommer handling bag ordene. Derfor tager de fem regioner i tilknytning til panelets arbejde hver især initiativ til lokale partnerskaber mellem regioner, almen praksis, kommuner, civilsamfund og andre relevante parter fra fx erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. De lokale partnerskaber vil tage udgangspunkt i det nationale arbejde, men kan også sætte gang i initiativer på baggrund af de muligheder og udfordringer, som de oplever lokalt.

Panelet mødes første gang den 20. april 2021, og alle workshops forventes afholdt inden udgangen af juni 2021. Panelets drøftelser vil løbende blive offentliggjort.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere