Gå til indhold

OK21

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet indgår OK21-forlig

Der er indgået overenskomstforlig på det regionale område for mere end 140.000 ansatte. Aftalen sikrer en ansvarlig økonomisk aftale med generelle lønstigninger på 5,02 procent. Ligesom den med en række målrettede indsatser understreger, at sundhedsvæsenet fortsat skal være et attraktivt sted at arbejde.

Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet, der forhandler på vegne af medarbejderne i regionerne, er blevet enige om en treårig overenskomstaftale.

Aftalen indeholder generelle lønstigninger på 5,02 procent for de regionale medarbejdere. Derudover videreføres reguleringsordningen, så lønudviklingen følger med den på det private område.

Om overenskomstaftalen siger Anders Kühnau, der er chefforhandler for Regionernes Lønnings- og Takstnævn:
- Med penge til både generelle lønstigninger og en række indsatser rettet mod attraktive regionale arbejdspladser, mener jeg, at det er lykkedes os at lande en god aftale, der er til gavn for både medarbejdere og patienter.

En styrket indsats for arbejdsmiljø og trivsel

Aftalen sætter et markant fokus på en styrket indsats for psykisk arbejdsmiljø og trivsel. Fx ønsker parterne mere viden om, hvad der styrker et godt arbejdsmiljø og giver arbejdsglæde gennem en forskningsindsats. Der skal også fortsat være mulighed for, at man på arbejdspladsen kan få eksterne eksperters hjælp til konkrete arbejdsmiljøudfordringer, og også på at få udbredt viden. Ligesom der med aftalen skal oprettes en lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø.

Fokus på den enkelte seniormedarbejder 

Parterne er også enige om en helt ny rammeaftale for seniorerne. Målsætningen er at fastholde seniorer på det regionale arbejdsmarked, og at medarbejderne har et langt og godt arbejdsliv. Fremadrettet skal der være en mere individualiseret tilgang til den enkelte medarbejder, når det gælder dialogen om de muligheder, der er for medarbejderen på arbejdspladsen. Samtidig skal indsatsen samlet set løftes ved dialog på arbejdspladsen. Det skal bane vejen for, at flere seniorer skal kunne se sig selv fortsætte i arbejde i længere tid.

Det digitale arbejdsliv

Med aftalen er parterne også blevet enige om et nyt projekt om digitalisering. Det skal understøtte de regionale medarbejdere i at bruge de mange muligheder, som digitalisering og nye teknologier fører med sig. De forskellige perspektiver i den digitale og teknologiske udvikling på det regionale arbejdsmarked skal belyses med fokus på arbejdstilrettelæggelse, kompetencer og arbejdsmiljø. I den sidste ende skal det løfte kvaliteten og fagligheden i sundhedsvæsenet til gavn for patienter og borgere.

Læs mere

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Sådan aflaster vi sundhedsvæsenet

Prioritering er nøgleordet for sundhedsvæsenet i fremtiden. Hvordan bruger det pressede væsen personalets tid bedst til gavn for patienter og pårørende? Vi afleverer i dag 20 anbefalinger til sundhedsministeren.

Læs mere