Gå til indhold

Dobbeltdiagnoser

Debatindlæg: Mennesker med psykisk sygdom og misbrug fortjener hjælpen, alle er enige om. Så kom i gang, regering!

Det politiske ønske om en samlet løsning for de dobbeltdiagnosticerede er blevet bekræftet flere gange. Det er derfor med stor undren, at vi må konstatere, at regeringen endnu ikke har fremlagt en løsning, skriver flere organisationer herunder Danske Regioner i et debatindlæg.

Af Stephanie Lose formand for Danske Regioner, Camilla Ratchke formand for Lægeforeningen, Knud Kristensen formand for SIND, Jane Alrø Sørensen generalsekretær for Bedre Psykiatri og Gitte Ahle formand for Dansk Psykiatrisk Selskab. Indlægget er bragt i Information den 8. juli 2021.

Mennesker med psykisk sygdom og misbrug - de dobbeltdiagnosticerede - er en udsat gruppe i samfundet. Blandt nogle fører dobbeltdiagnosen til akutte indlæggelser igen og igen. Blandt andre fører dobbeltdiagnosen til mistede jobs og opløste familier. Ligesom de i retspsykiatrien er overrepræsenterede på grund af kriminalitet, de aldrig ville have begået, hvis de var velbehandlede.

Der har gennem flere år været enighed om, at dobbeltdiagnosticerede får en utilstrækkelig behandling. Derfor har skiftende regeringer - inklusiv den nuværende - og brede flertal i Folketinget ønsket et opgør med det nuværende delte behandlingsansvar, hvor kommunerne behandler misbruget og regionerne den psykiske sygdom. Løsningen har der også været bred enighed om, nemlig at ansvaret for behandlingen af begge lidelser skal samles i regionerne, så mennesker med dobbeltdiagnoser ikke falder mellem to stole.

Det politiske ønske om en samlet løsning blev bekræftet i regeringens aftaler med KL og Danske Regioner om de økonomiske rammer for 2021. Der blev også givet håndslag på, at løsningen ikke skal vente på den mere langsigtede 10-årsplan for psykiatrien. Det er derfor med stor undren, at vi må konstatere, at regeringen endnu ikke har fremlagt en løsning.

Frem mod de afsluttede økonomiaftaler lå der endda en færdig model på bordet. Modellen sikrer en enkel afgrænsning af målgruppen for et nyt samlet behandlingstilbud – nemlig de patienter, som regionerne i forvejen har ansvaret for at behandle for deres psykiske lidelse. Borgere, som behandles for deres psykiske lidelse hos deres egen læge eller hos praktiserende speciallæge, kan derimod fortsat blive behandlet for deres misbrug i det kommunale misbrugscenter. Men denne model blev pludseligt taget af bordet uden et eneste sagligt argument som belæg.

Hvis ikke regeringen og Christiansborg gør det rigtige – og gør det snart, så svigtes denne udsatte gruppe af borgere, deres pårørende og medarbejderne på de sociale bosteder, der sammen skal bære konsekvenserne af den nuværende behandling.

Læs mere

Relaterede nyheder

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere