Gå til indhold

Regionerne har forberedt sig på sygeplejerskestrejke fra i nat

Medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd har stemt nej til et mæglingsforslag fremsat af Forligsmanden. Da DSR har varslet strejke, vil konflikten bryde ud natten til lørdag. Regionerne har forberedt sig så godt som muligt, når det gælder udskydelser, og alle berørte patienter får direkte besked fra deres region.

I nat vil Dansk Sygeplejeråds konflikt træde i kraft. Konflikten indbefatter 10 procent af sygeplejerskernes personale i regioner og kommuner.

Parterne er blevet enige om nødberedskaber i regionerne. Dermed tages der fra i nat stadig hånd om livsvigtige og uopsættelige opgaver, så de patienter, der ikke kan vente på behandling, får den behandling de skal have. Alle patienter, der måtte blive berørt af konflikten, vil få direkte besked fra deres region.

Regionerne har forberedt sig så godt som muligt, men konflikten vil desværre resultere i udskydelser af operationer og aftaler for nogle, siger Anders Kühnau, der er formand for Løn- og praksisudvalget i Danske Regioner:

- Det ærgrer mig meget, at vi nu står overfor en konflikt i sundhedsvæsenet. Særligt er jeg ked af det på vegne af patienterne, som det går ud over. Regionerne har forberedt sig så godt som de kan, ligesom nødberedskaber vil træde i kraft, men det er klart, at det desværre vil få en konsekvens for patienterne flere steder.

Patientrettighederne sættes ikke ud af kraft under en strejke. Det betyder helt konkret, at hvis regionen ikke kan tilbyde behandling inden for 30 dage, eller bliver nødt til at udskyde en allerede planlagt operationsdato, så har man ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg, så patienten dermed kan vælge at blive behandlet på et af de private tilbud, som der er indgået aftale med.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Sådan aflaster vi sundhedsvæsenet

Prioritering er nøgleordet for sundhedsvæsenet i fremtiden. Hvordan bruger det pressede væsen personalets tid bedst til gavn for patienter og pårørende? Vi afleverer i dag 20 anbefalinger til sundhedsministeren.

Læs mere