Gå til indhold

Danske Regioner ser positivt på mæglingsforslag

Danske Regioner bakker op om Forligsinstitutionens mæglingsforslag mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd.

- Jeg bakker fuldt og helt op om det mæglingsforslag, der er kommet ud af de lange og svære forhandlinger, vi som parter har haft i Forligsinstitutionen, siger Anders Kühnau, der er chefforhandler og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Mæglingsforslaget indeholder flere elementer. Blandt andet at parterne forpligter sig til at se på forløb til nyuddannede sygeplejersker. Det skal understøtte medarbejdernes introduktion til sundhedsvæsenet.

Derudover indeholder mæglingsforslaget et element om, at der skal ses på sygeplejerskernes stillingsstruktur.

- Vi har haft en meget konstruktiv dialog med Dansk Sygeplejeråd, når det gælder forslag til ændringer i overenskomstaftalen. Vi har nu sammen udarbejdet et mæglingsforslag, som jeg er glad for, at begge parter kan se sig i, så vi forhåbentlig undgår en konflikt, siger Anders Kühnau.

Også radiograferne tilgodeses i mæglingsforslaget. Det er nemlig aftalt, at de radiografer, der har været ansat i sammenlagt fire år, får et pensionsgivende tillæg.

- Mæglingsforslaget understøtter de ønsker, vi har for fremtidens sundhedsvæsen. Det gør det både, når det handler om rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, og også den behandling, som vi gerne vil tilbyde patienterne, siger Anders Kühnau.

Komité skal se på lønstrukturer

Mæglingsforslaget omtaler desuden et forslag fra FH til en komité, der skal se på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked. Om komitéen siger Anders Kühnau:

- Helt overordnet kan vi tilslutte os forslaget med en komité, der skal se på lønstruktur i den offentlige sektor. Vi vil i Danske Regioner naturligvis deltage og bidrage aktivt til sådan et arbejde. I første omgang skal vi jo have forhandlingerne afsluttet forhåbentligt med et ja til mæglingsforslaget.

De næste skridt

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet skal stemme om mæglingsforslaget, og resultatet skal offentliggøres den 14. juni kl. 12. 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Læs mere

Relaterede nyheder

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Sådan aflaster vi sundhedsvæsenet

Prioritering er nøgleordet for sundhedsvæsenet i fremtiden. Hvordan bruger det pressede væsen personalets tid bedst til gavn for patienter og pårørende? Vi afleverer i dag 20 anbefalinger til sundhedsministeren.

Læs mere