Gå til indhold

Danske Regioner ser positivt på mæglingsforslag

Danske Regioner bakker op om Forligsinstitutionens mæglingsforslag mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Sygeplejeråd.

- Jeg bakker fuldt og helt op om det mæglingsforslag, der er kommet ud af de lange og svære forhandlinger, vi som parter har haft i Forligsinstitutionen, siger Anders Kühnau, der er chefforhandler og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Mæglingsforslaget indeholder flere elementer. Blandt andet at parterne forpligter sig til at se på forløb til nyuddannede sygeplejersker. Det skal understøtte medarbejdernes introduktion til sundhedsvæsenet.

Derudover indeholder mæglingsforslaget et element om, at der skal ses på sygeplejerskernes stillingsstruktur.

- Vi har haft en meget konstruktiv dialog med Dansk Sygeplejeråd, når det gælder forslag til ændringer i overenskomstaftalen. Vi har nu sammen udarbejdet et mæglingsforslag, som jeg er glad for, at begge parter kan se sig i, så vi forhåbentlig undgår en konflikt, siger Anders Kühnau.

Også radiograferne tilgodeses i mæglingsforslaget. Det er nemlig aftalt, at de radiografer, der har været ansat i sammenlagt fire år, får et pensionsgivende tillæg.

- Mæglingsforslaget understøtter de ønsker, vi har for fremtidens sundhedsvæsen. Det gør det både, når det handler om rekruttering og fastholdelse af medarbejderne, og også den behandling, som vi gerne vil tilbyde patienterne, siger Anders Kühnau.

Komité skal se på lønstrukturer

Mæglingsforslaget omtaler desuden et forslag fra FH til en komité, der skal se på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked. Om komitéen siger Anders Kühnau:

- Helt overordnet kan vi tilslutte os forslaget med en komité, der skal se på lønstruktur i den offentlige sektor. Vi vil i Danske Regioner naturligvis deltage og bidrage aktivt til sådan et arbejde. I første omgang skal vi jo have forhandlingerne afsluttet forhåbentligt med et ja til mæglingsforslaget.

De næste skridt

Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet skal stemme om mæglingsforslaget, og resultatet skal offentliggøres den 14. juni kl. 12.