Gå til indhold

Dimensioneringsplan skal understøtte adgang til speciallæger i hele landet

Sundhedsstyrelsen er på vej med en plan for dimensionering af speciallægeuddannelserne. Danske Regioner lægger vægt på, at planen modvirker udfordringen med, at der mangler speciallæger i yderområderne af Danmark, og at der samtidig er mangel på speciallæger indenfor visse specialer som f.eks. psykiatri og neurologi.

Den kommende dimensioneringsplan fra Sundhedsstyrelsen skal være med til at sikre god lægedækning i hele landet. For alle danskere - også uden for de store byer – skal have adgang til en praktiserende læge. Ligesom vi skal understøtte, at der uddannes tilstrækkeligt med læger i alle specialer, så alle danskere har adgang til de relevante speciallæger på hospitalerne. Det mener formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose:

- Dimensioneringsplanen må og skal bidrage til at trække Danmark i retning af et stærkt og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor danskerne har lige adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, uanset hvor i landet de bor.

Ubesatte stillinger skal være førsteprioritet

Allerede i dag er der ubesatte uddannelsesstillinger. I 2019 og 2020 lykkedes det aldrig at besætte henholdsvis 88 og 106 uddannelsesstillinger. Og problemerne rammer især de områder af landet, hvor lægedækningen i forvejen er et problem, og de specialer, hvor der i forvejen mangler speciallæger. Derfor er det først og fremmest Danske Regioners ønske, at det stigende antal nyuddannede læger, som i disse år forlader universiteterne, skal bidrage til at besætte de ubesatte uddannelsesstillinger.

- Det duer ikke – som Lægeforeningen foreslår – bare at skrue op for antallet af uddannelsesstillinger i den situation, vi er i nu. Det må ske gradvist i takt med at uddannelsesstillingerne besættes. Slår vi for mange uddannelsesstillinger op, så bliver de populære specialer og stillingerne i de større byer stadig besat, mens udfordringerne med at rekruttere forværres i de specialer og geografier, der i forvejen er ramt, siger Stephanie Lose og fortsætter:

- Hvis vi skal have læger til også at søge de specialer, hvor vi reelt mangler speciallæger, og søge de områder af landet, hvor vi helt generelt mangler læger, så er det samlede udbud af uddannelsesstillinger og deres placering et væsentligt værktøj.

Uddannelse af speciallæger skal matche fremtidens behov

Danske Regioner ser gerne, at så mange læger som muligt får en uddannelse som speciallæge. Og at uddannelsen af speciallæger matcher behovet i fremtidens sundhedsvæsen. I de senere år har den demografiske udvikling ændret borgernes - og dermed sundhedsvæsenets behov. For eksempel har det stigende antal ældre borgere og borgere med kroniske eller psykiske sygdomme skabt et stigende rekrutteringsbehov for speciallæger inden for psykiatri, neurologi, radiologi, geriatri og lungemedicin. Samtidig er behovet for andre specialer faldet.

- Det er vores udgangspunkt, at så mange læger som muligt bliver speciallæger, selvom vi af og til bliver taget til indtægt for det modsatte synspunkt. Det er dog helt afgørende, at speciallægerne uddannes både i de geografier og de specialer, hvor der er brug for dem, siger Stephanie Lose.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Natacha Jensen, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
M: 4020 1987
E: nje@regioner.dk

Emma Skjold Lindegaard, presserådgiver
Kommunikation
M: 2119 9862
E: eli@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Sådan aflaster vi sundhedsvæsenet

Prioritering er nøgleordet for sundhedsvæsenet i fremtiden. Hvordan bruger det pressede væsen personalets tid bedst til gavn for patienter og pårørende? Vi afleverer i dag 20 anbefalinger til sundhedsministeren.

Læs mere