Gå til indhold

Sundhed

Regionerne vil afdække folkesundheden efter corona-nedlukningen

Selvom akutte og livstruende sygdomme har været førsteprioritet samtidig med et forhøjet coronaberedskab, så er der alvorlige tegn på, at folkesundheden i Danmark er blevet påvirket af corona-nedlukningen. Regionerne vil nu række ud til dem, der er blevet påvirket, og afdække hvilke grupper, der på den ene eller anden måde er faldet igennem sikkerhedsnettet under nedlukningen.

Set over året har hospitalernes aktiviteter med alvorlige sygdomme ikke været mindre end normalt, og regionerne har løbende haft fokus på at afvikle ventelister, når behandlinger og operationer er blevet udskudt. Samtidig er patientrettighederne genindført 1. marts. Men regionerne reagerer nu på de tydelige tegn på, at folkesundheden er blevet påvirket af nedlukningen, og igangsætter et offensivt samarbejde, der skal gøre det muligt at række ud til danskere, hvis sundhed er blevet påvirket af nedlukningen.

Danske Regioner tager således initiativ til at nedsætte et panel af sundhedsfaglige eksperter, patientforeninger, relevante fagfolk og andre aktører, der skal hjælpe med at afdække og rådgive om problemet - og være med til at pege på løsninger og målgrupper. 

- Vi er nødt til at gå længere end bare at aflæse statistikker og opgøre ventetider. Vi er nødt til at få en dybere forståelse af nedlukningens konsekvenser. For vi kan se nogle bekymrende tendenser. Patienter, som måske har fået udskudt behandling eller kontroller, et stigende antal børn og unge, der henvises til psykiatrien, og borgere der holder sig væk fra forebyggende undersøgelser. Dertil kommer oplevelsen af en generel mistrivsel måske særligt hos vores børn, ældre og udsatte borgere, som nu i et helt år har mere eller mindre måttet undvære de sociale fællesskaber, som de normalt er en del af, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner.

I forlængelse af dialogen med panelet, vil regionerne samarbejde med relevante aktører som f.eks. kommuner, civilsamfund, patientforeninger, praktiserende læger og uddannelsesinstitutioner. Nye post-corona-partnerskaber skal tage fat i de problemer, der er, og som panelet hjælper med at afdække og pege på løsning af. 

- Konkrete opgaver for partnerskaberne kunne være at etablere nye sociale fællesskaber for ensomme unge eller særlige opsøgende tiltag over for udsatte borgere, som vi ved i mindre grad søger læge. Det kunne også være en særlig indsats i almen praksis for at opspore og opsøge udvalgte borgere i risiko for alvorlig sygdom. Ligesom partnerskaberne ville kunne igangsætte lokale kampagner og opsøgende indsatser i udvalgte boligområder. Løsningerne vil afhænge af omfanget og karakteren af problemet, og derfor er dialogen med det panel, vi nedsætter, helt afgørende, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner

Danske Regioner vil nu sammen med de fem regioner tage fat i drøftelserne om den videre proces og mulighederne for at sammensætte et panel og etablere samarbejder lokalt og regionalt.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere