Gå til indhold

Psykiatri:

Regionerne tager skridt til etablering af stærke tværfaglige miljøer i psykiatrien

Fem lægefaglige direktører skal stå i spidsen for etablering af stærke tværfaglige miljøer i psykiatrien. Miljøerne skal udarbejde kliniske retningslinjer samt styrke forskning og vidensdeling i psykiatrien.

Med aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed valgte aftalepartierne i Folketinget, at arbejdet for at styrke psykiatrien i Danmark skal begynde med de fem prioriterede indsatser, som fremgik af det faglige oplæg fra Sundheds- og Socialstyrelsen.

En af de fem prioriterede indsatser er at danne tværfaglige grupper for at styrke de evidensbaserede miljøer rundt om de enkelte sygdomsområder i psykiatrien. En idé, som er inspireret af kræftområdet. De stærke tværfaglige miljøer skal bl.a. udarbejde faglige retningslinjer, udbrede viden og danne grundlag for mere og bedre forskning i psykiatrien.

Tilsammen vil det understøtte den langsigtede udvikling og dermed også øge kvalitet i behandlingen for mennesker med psykiske lidelser, siger formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg, Jacob Klærke.   

- Det vigtigste er, at det vil komme patienter og deres pårørende til gavn, når vi styrker de faglige miljøer i psykiatrien på tværs af sektorer og faggrænser. Men derudover vil stærkere faglige miljøer også være med til at gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads for dygtige medarbejdere, siger Jacob Klærke.

Regionerne vil hurtigt i gang

Danske Regioner har sammen med regionerne besluttet, at etableringen af miljøerne skal gå i gang så hurtigt som muligt. I første omgang skal der skabes faste tværfaglige miljøer indenfor skizofreni, depression og ADHD – de tre områder, hvor der i dag er kliniske kvalitetsdatabaser.

Målet er, at de første kliniske retningslinjer med tilhørende tværfaglige stærke miljøer er etableret ultimo 2023. Det bliver de regionale lægefaglige direktører i psykiatrien, som skal stå i spidsen for etableringen i tæt samarbejde med bl.a. RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram), faglige selskaber og patient-pårørendeorganisationer.

- Vi tror, at vi får stor positiv effekt af de nye faglige miljøer. Men det kræver naturligvis, at klinikerne også engagerer sig i det, vel at mærke i en hverdag, hvor der i forvejen er travlt. Derfor skal vi i regionerne være opmærksomme på, at der skal være tid til at fokusere på udvikling, kvalitet og at dyrke de faglige miljøer.

Fremtidens psykiatri skal hvile på stærke faglige fællesskaber

De første skridt er allerede taget i retning mod etableringen af de stærke tværfaglige miljøer.

Status er, at der har været afholdt kick-off-møder med faglige selskaber herunder også med følgegruppen for arbejdet. Her er der udtrykt stor opbakning til arbejdet, og det glæder Jacob Klærke.

- Vores vision er, at fremtidens psykiatri kommer til at hvile på evidens og stærke faglige fællesskaber. Derfor er jeg naturligvis glad for, at der er bred opbakning til det arbejde, vi har sat i gang. Det vil komme patienter og pårørende til gavn, og det er en stor sidegevinst, at vi samtidig kan bidrage til at gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads, siger han.  

Jacob Klærke med citat: Stærkere faglige miljøer vil gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads for dygtige medarbejdere.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på 51 51 18 18 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.

Josefina Hindenburg Krausing, chefrådgiver
Center for Sundheds- og Socialpolitik
M: 2917 0895
E: jkv@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jacob Klærke,
Formand for psykiatri- og socialudvalget, regionsrådsmedlem
T
M 26 83 74 96
E jacob.klaerke@rr.rm.dk
Jacob Klærke
Relaterede nyheder

Læs mere

Årets Sundhedsdebattør: ”Jeg deler vandene”

Forfatter Anna Juul modtog Danske Regioners pris som Årets Sundhedsdebattør på Folkemødet 2023. Anna Juul vinder prisen for at sætte psykiatrien og behandlingsvæsenet til debat og for at opfordre os alle til at gøre op med stereotype forestillinger om psykisk sygdom.

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere