Gå til indhold

Psykiatri:

Regionerne tager skridt til etablering af stærke tværfaglige miljøer i psykiatrien

Fem lægefaglige direktører skal stå i spidsen for etablering af stærke tværfaglige miljøer i psykiatrien. Miljøerne skal udarbejde kliniske retningslinjer samt styrke forskning og vidensdeling i psykiatrien.

Med aftalen om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed valgte aftalepartierne i Folketinget, at arbejdet for at styrke psykiatrien i Danmark skal begynde med de fem prioriterede indsatser, som fremgik af det faglige oplæg fra Sundheds- og Socialstyrelsen.

En af de fem prioriterede indsatser er at danne tværfaglige grupper for at styrke de evidensbaserede miljøer rundt om de enkelte sygdomsområder i psykiatrien. En idé, som er inspireret af kræftområdet. De stærke tværfaglige miljøer skal bl.a. udarbejde faglige retningslinjer, udbrede viden og danne grundlag for mere og bedre forskning i psykiatrien.

Tilsammen vil det understøtte den langsigtede udvikling og dermed også øge kvalitet i behandlingen for mennesker med psykiske lidelser, siger formand for Danske Regioners Psykiatri- og Socialudvalg, Jacob Klærke.   

- Det vigtigste er, at det vil komme patienter og deres pårørende til gavn, når vi styrker de faglige miljøer i psykiatrien på tværs af sektorer og faggrænser. Men derudover vil stærkere faglige miljøer også være med til at gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads for dygtige medarbejdere, siger Jacob Klærke.

Regionerne vil hurtigt i gang

Danske Regioner har sammen med regionerne besluttet, at etableringen af miljøerne skal gå i gang så hurtigt som muligt. I første omgang skal der skabes faste tværfaglige miljøer indenfor skizofreni, depression og ADHD – de tre områder, hvor der i dag er kliniske kvalitetsdatabaser.

Målet er, at de første kliniske retningslinjer med tilhørende tværfaglige stærke miljøer er etableret ultimo 2023. Det bliver de regionale lægefaglige direktører i psykiatrien, som skal stå i spidsen for etableringen i tæt samarbejde med bl.a. RKKP (Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram), faglige selskaber og patient-pårørendeorganisationer.

- Vi tror, at vi får stor positiv effekt af de nye faglige miljøer. Men det kræver naturligvis, at klinikerne også engagerer sig i det, vel at mærke i en hverdag, hvor der i forvejen er travlt. Derfor skal vi i regionerne være opmærksomme på, at der skal være tid til at fokusere på udvikling, kvalitet og at dyrke de faglige miljøer.

Fremtidens psykiatri skal hvile på stærke faglige fællesskaber

De første skridt er allerede taget i retning mod etableringen af de stærke tværfaglige miljøer.

Status er, at der har været afholdt kick-off-møder med faglige selskaber herunder også med følgegruppen for arbejdet. Her er der udtrykt stor opbakning til arbejdet, og det glæder Jacob Klærke.

- Vores vision er, at fremtidens psykiatri kommer til at hvile på evidens og stærke faglige fællesskaber. Derfor er jeg naturligvis glad for, at der er bred opbakning til det arbejde, vi har sat i gang. Det vil komme patienter og pårørende til gavn, og det er en stor sidegevinst, at vi samtidig kan bidrage til at gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads, siger han.  

Jacob Klærke med citat: Stærkere faglige miljøer vil gøre psykiatrien til en mere attraktiv arbejdsplads for dygtige medarbejdere.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på 51 51 18 18 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.

Josefina Hindenburg Krausing, chefrådgiver
Center for Sundheds- og Socialpolitik
M: 2917 0895
E: jkv@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Jacob Klærke,
Formand for psykiatri- og socialudvalget, regionsrådsmedlem
T
M 26 83 74 96
E jacob.klaerke@rr.rm.dk
Jacob Klærke
Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Ny aftale sætter mål for hurtig hjælp til børn og unge i psykisk mistrivsel

Børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse skal fremover kunne få hurtig hjælp. Inden for 14 dage skal man kunne komme til den første samtale i de nye lettilgængelige behandlingstilbud, som skal være fuldt ud etableret i kommunerne senest i 2025.

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere

Vinderne af Prisopgaven i Klinisk Psykiatri 2023

Danske Regioner har uddelt priser for sin årlige prisopgave i Klinisk Psykiatri for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Dansk Selskab for Distriktspsykiatri. Prisoverrækkelsen fandt sted på Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde på Hotel Legoland i Billund.

Læs mere