Gå til indhold

Psykiatri

Ambitiøst fagligt oplæg udstikker retning for et markant løft af psykiatrien

- Jeg glæder mig over, at målet er en psykiatri, der kan sammenlignes med kræftområdets tidlige opsporing, kvalitet og sammenhæng, siger Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, ovenpå offentliggørelsen af fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen til 10-årsplan for psykiatrien.

Danske Regioner og alle fem regioner har længe set frem til, at Sundhedsstyrelsen løftede sløret for oplægget til en 10-års plan for psykiatrien. I dag skete det så - og det er blevet til et oplæg, der i høj grad har medtaget regionernes faglige input til gavn for patienterne.
Formand for Danske Regioner, Stephanie Lose, er derfor på patienternes vegne positiv overfor oplægget fra Sundhedsstyrelsen:

- Jeg glæder mig over, at målet er en psykiatri, der kan sammenlignes med kræftområdets tidlige opsporing, kvalitet og sammenhæng, siger hun og fortsætter:

- Vi bakker i regionerne fuldt og helt op om styrelsens bud på tendenser og udviklingspotentialer i psykiatrien. Ligesom vi ser frem til at give vores besyv med i de politiske drøftelser om at føre det ud i livet, for der skal både mere kapacitet og økonomi til at nå i mål med ambitionerne. Skal psykiatrien på sigt kunne sammenlignes med succesen på kræftområdet kræver det forpligtende kvalitetsstandarder på tværs af sektorer - for rigtigt mange patienter er i kontakt med både egen læge, kommunen og psykiatrien.

Opgør med overdødelighed

Oplægget lægger sig også tæt op ad regionernes fokus på at skabe mere lighed i sundhed. Formanden for Danske Regioner er da også helt enig i målet om, at overdødeligheden blandt psykiatriske patienter skal ned. Bl.a. ved at skabe samlede indsatser for de allermest syge, der ofte også kæmper med misbrug og andre kroniske sygdomme.

- Oplægget er alt i alt et ambitiøst udgangspunkt for en kommende 10-årsplan. Psykiatrien skal i fremtiden prioriteres lige så højt som resten af sundhedsvæsenet og udvikles i samme retning med fokus på tidlige indsatser og bedre sammenhæng. Det er det, både vi i regionerne og patienterne efterlyser, siger Stephanie Lose.

Godt med spotlys på problemerne

Der bliver af Sundhedsstyrelsen også sat et vigtigt spotlys på de problemer, som regionerne hver dag arbejder for at løse. Det gælder eksempelvis rekrutteringsudfordringerne i psykiatrien.

- Det er flere steder svært at skaffe tilstrækkeligt mange medarbejdere til at behandle og støtte mennesker med psykisk sygdom. Derfor er vi enige i, at der er behov for et større fokus på eksempelvis videre- og efteruddannelse af flere faggrupper og seniorordninger for ældre speciallæger for at sikre flere hænder.

Dertil understreger styrelsen, hvordan digitale løsninger rummer øgede muligheder for at tilbyde graduerede og fleksible indsatser for patienterne. Også denne pointe erklærer Danske Regioner sig enig i.

Billede af Stephanie Lose med citatet: Jeg glæder mig over, at målet er en psykiatri, der kan sammenlignes med kræftområdets tidlige opsporing, kvalitet og sammenhæng.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Emma Skjold Lindegaard, presserådgiver
Kommunikation
M: 2119 9862
E: eli@regioner.dk

Mikkel Lambach, chefrådgiver/teamleder
Center for Sundheds- og Socialpolitik (SUS)
M: 2917 0902
E: mla@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder