Gå til indhold

Uddannelse

Færre unge søger ind på små gymnasier

Færre unge søger de små gymnasier i yderområderne, selvom søgningen til landets gymnasier samlet set stiger en smule. Regionerne har gennem god dialog med gymnasierne sikret, at der fortsat er en jævn fordeling af pladser i hele landet.

Årets søgetal til gymnasierne viser, at 28.863 unge i år har søgt ind på en almen gymnasieuddannelse som 1. prioritet. Det er 596 flere unge end sidste år, svarende til en samlet stigning på 2 pct.

Men bag den samlede stigning ligger der store forskelle inden for regionerne. Således er der en klar tendens til, at søgningen stiger i de store byer, mens færre unge søger ind på de små gymnasier i yderområderne.

Det er en udfordring, som i værste fald kan medføre, at tilbuddene i yderområderne må lukke.

”Ungdomsårgangene bliver fortsat mindre de næste ti år, og det er en geografisk skæv udvikling, som særligt får konsekvenser for de unge i mindre befolkede områder. Det er en udfordring, som regionerne tager meget alvorligt,” siger Anders G. Christensen, som er ny formand for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling og understreger:

”Alle unge skal have mulighed for at få en god ungdomsuddannelse, uanset hvor de bor.”

Dialog har sikret jævn fordeling af pladser

Et af de greb, som regionerne i dag kan bruge på gymnasieområdet, er at tilpasse det antal pladser, der er på de enkelte afdelinger, så der bliver en god balance mellem by og land.

I år har gymnasierne i høj grad valgt frivilligt at tilpasse deres antal af pladser, så regionerne kun har haft behov for at indstille kapacitetsbegrænsning på gymnasier i Aalborg, Kolding og Vejle for at sikre, at der er et tilstrækkeligt elevgrundlag på oplandsgymnasierne i de områder.

”Den gode dialog mellem regionerne og gymnasierne har i år betydet, at vi i høj grad har formået at tilpasse det antal pladser, der er på de enkelte afdelinger. Det er en rigtig god udvikling, som betyder, at vi kan sikre en jævn fordeling af elever og bevare gymnasier i hele landet,” siger Anders G. Christensen.

I disse dage forhandles der netop på Christiansborg om, hvordan vi sikrer uddannelser til unge i hele landet (Tættere på II). Også i den forbindelse bakker Danske Regioner op om målsætningen om, at de unge fremover har mulighed for at vælge et lokalt gymnasium eller en erhvervsskole i nærheden af, hvor de bor – også selvom det ikke er i en større by.

 

Fakta

Regionerne har indhentet tal fra gymnasierne for, hvor mange der i år har søgt stx og hf som deres førsteprioritet (pr. 15. marts).

 

STX 2022

Ansøgere i alt 2022

Ansøgere i alt 2021

2022 ift. 2021

Forskel i pct

Nordjylland

2.325

2.201

124

5,6%

Midtjylland

5.640

5.655

-15

-0,3%

Syddanmark*

5.377

5.646

-269

-4,8%

Sjælland

4.562

4.444

118

2,7%

Hovedstaden**

10.959

10.444

515

4,9%

Hele landet

28.863

28.267

596

2,1%

 

* Da Tørring Gymnasium er flyttet fordelingsudvalg, er 108 ansøgere i 2022 flyttet fra Region Midtjylland til Region Syddanmark

** Inkl. 133 stx-ansøgere på Bornholm i 2022.

 

HF 2022

Ansøgere i alt 2022

Ansøgere i alt 2021

2022 ift. 2021

Forskel i pct.

Nordjylland

723

740

-17

-2,3%

Midtjylland

1.830

1.919

-89

-4,6%

Syddanmark

1.865

1.915

-50

-2,6%

Sjælland

1.313

1.474

-161

-10,9%

Hovedstaden*

2.411

2.431

-20

-0,8%

Hele landet

8.142

8.424

-282

-3,3%

 

* Inkl. 68 hf-ansøgere på Bornholm i 2022

 

Mindre gymnasier overalt i landet har fået færre ansøgninger i år end i 2021, fx:

Nordjylland: Fjerritslev, Brønderslev, Dronninglund

Midtjylland: Lemvig, Ringkøbing, Ikast-Brande

Syddanmark: Aabenraa, Oure, Vejen

Sjælland: Midtsjælland (Haslev), Maribo, Nykøbing

Hovedstaden: Gribskov, Frederiksværk, Frederikssund

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Anders G. Christensen

Formand for Udvalget for Regional Udvikling og EU


M: 20 22 98 06
E: andersg@rr.rm.dk

Relaterede nyheder

Læs mere