Gå til indhold

Sundheds-it

Debat: Regionernes sundheds-it drives effektivt til gavn for patienterne

Det er svært at blive klog på, hvorfor en stor centraliseringsreform er svaret på de udfordringer, der i øjeblikket rammer sundhedsvæsenet. Men det tætteste, man kommer et konkret svar, er tilsyneladende kritikken af ”krøllede it-systemer, der ikke taler sammen” i regionerne.

Af Lars Gaardhøj, 2. næstformand i Danske Regioner. Debatindlægget blev bragt den 31. oktober 2022 i Sundhedsmonitor.

Moderaterne med Lars Løkke Rasmussen i spidsen har meldt ud, at de ønsker at centralisere sundhedsvæsenet og afskaffe folkestyret i regionerne. I den forbindelse får regionernes it-systemer også en hård og uretfærdig medfart, når de beskyldes for at være krøllede og ude af stand til at ”tale sammen”. En konklusion som må siges at være langt fra sandheden.

Regionerne har en årelang tradition for at udvikle og drifte it-systemer. Vi samarbejder tæt om en lang række digitale løsninger og sikrer, at forskellige systemer spiller sammen, så patientoplysninger og data kan deles på tværs af landet og på tværs af sektorer. Det sker via sundhed.dk, som er den samlende fælles indgang til det digitale sundhedsvæsen, og det sker via andre veldrevne systemer.

Senest stod systemerne deres prøve under corona-pandemien, hvor de under massevaccination blev stresstestet med god succes. Appen MinSundhed spillede desuden også en væsentlig rolle for genåbning afanmark med sin nemme adgang til test- og vaccinesvar uanset, om man befandt sig på vestkysten eller i Østdanmark.

 

Et andet eksempel på et fællesregionalt system er den Præhospitale Patientjournal. Når redningsfolk rykker ud til ulykker, er det livsvigtigt at give de rigtige informationer videre fra ambulancen til hospitalet. Den Præhospitale Patientjournal sikrer online overførsel af vigtig patientdata og liveopdateringer fra hospitalerne er med til at sikre, at overgangen fra den præhospitale indsats til modtagelsen på hospitalet bliver et effektivt og sammenhængende forløb. Systemet var blandt andet en grundsten for den professionelle beredskabsindsats ved den tragiske ulykke på Storebæltsbroen i 2019, hvor Region Syddanmark og Region Sjælland samarbejdede om akutindsatsen.

En centraliseringsreform skal blandt andet sikre et fælles it-system i sundhedsvæsenet, lyder det i kritikken fra Moderaterne.

Regionerne har siden de blev skabt i 2007 reduceret antallet af forskellige patientjournalsystemer fra 23 til to leverandører. En i Region Sjælland og Hovedstaden og en i de tre vestlige regioner.

Det afgørende er imidlertid ikke, om vi har fem, to eller ét system. Det centrale er, at medarbejderne kan dele relevant sundhedsdata på tværs af sundhedsvæsenet, så patienterne får den hjælp, de har brug for. Her er det værd at bemærke, at over halvdelen af alle patientforløb går på tværs af sektorer – altså på tværs af hospital, almen praksis og kommune. Til sammenligning er det kun fire procent af forløbene, hvor en patient behandles i to eller flere regioner.

I regionerne underkender vi ikke, at der er udfordringer forbundet med de nuværende løsninger. Men det er udfordringer, vi samarbejder om at løse. Det sker blandt andet i regi af Regionernes Sundheds-it (RSI), der har til formål at styrke regionernes fælles retning og indsats i forhold til digitalisering, data og teknologi på sundhedsområdet. Det sker i den enkelte region. Og det sker nationalt, hvor det handler om at få alle sektorers systemer til at tale sammen.

I øvrigt viser en analyse fra 2019, at regionernes it-drift er både billig og veldrevet. Det danske sundhedsvæsen er blandt verdens mest digitale samtidig med, at regionerne bruger færre penge på drift af it end et sammenligneligt internationalt gennemsnit.

Ønsker et nyt Folketing alligevel at reducere de to journalsystemer til ét, kalder det imidlertid ikke på en stor centraliseringsreform, da det allerede er et tiltag, som vi i regionerne kan være med til at løse.

Desuden er sådan en omlægning både kompleks og omkostningsfuld. Det svarer til at asfaltere hele Danmark forfra – i stedet for at lave forbedringer der, hvor behovet er størst. Og jeg vil stærkt advare imod, at man prioriterer pengene sådan i en tid, hvor ressourcerne i forvejen er smurt tyndt ud.

Så lad os ikke rive med af dårlige idéer i en ophedet valgkamp. Især når forslagene ikke giver mening og faktisk ødelægger mere, end de gavner. Vores udfordringer i sundhedsvæsenet bliver ikke løst med en digitaliseringsreform. De bliver løst ved, at vi skaber hospitaler, hvor medarbejderne kan trives og udføre det arbejde, de brænder for til gavn for vores patienter.

Læs mere