Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Mulighed for at skjule medarbejderes navne skal skabe mere tryghed

Danske Regioners bestyrelse vil sikre, at truende og voldelige patienter ikke kan få adgang til navne på medarbejdere, der er utrygge.

Hvis en medarbejder på hospitaler frygter vold og trusler fra en patient, skal det i fremtiden være muligt at lukke for, at patienten kan se ansattes navne, når borgeren søger oplysninger om behandlingen på webportalen sundhed.dk eller app’en MinSundhed.

Det står klart, efter at Danske Regioners bestyrelse har besluttet, at regionerne skal oprette et system, der vil kunne pseudonymisere udsatte medarbejderes identitet i journalerne.

Uacceptabelt at føle utryghed i eget hjem

-Vi ønsker at sikre, at medarbejdere kan føle sig mere trygge. De skal ikke frygte vold og trusler, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

-Der har desværre været alvorlige episoder, hvor patienter har søgt identitets-oplysninger om ansatte, og opsøgt dem udenfor arbejdstiden på medarbejdernes private adresser. Den slags giver naturligvis utryghed. Vi løser ikke alle udfordringer på området, men vi håber, at initiativet kan bidrage til mere tryghed blandt vores medarbejdere, tilføjer Stephanie Lose.

I dag har alle patienter elektronisk adgang til deres helbredsoplysninger og navne på de medarbejdere, der har behandlet dem eller og set oplysningerne på fx sundhed.dk.

Men med et nyt system, vil patienter, der udviser truende, chikanerende eller voldelig adfærd, altså ikke kunne få adgang til navne på medarbejdere, der har behandlet patienterne eller læst i deres journal. Medarbejderes navne vil blive erstattet af en teknisk nøgle. På den måde vil navnene altså ikke længere være synlige, når patienten søger oplysninger på sundhed.dk og  i MinSundhed. 

Ved journalføring skal det samtidig i visse tilfælde sikres, at medarbejderes navne  ikke længere noteres i fritekst i journalnotater. 

Hensyn til både åbenhed og sikkerhed

-I beslutningsprocessen har vi skullet tage flere hensyn. På den ene side ønsker vi mest mulig åbenhed og gennemsigtighed for borgerne, og på den anden side vil vi skabe tryghed for medarbejderne og undgå risikoen for, at de udsættes for trusler og vold. Vi har haft flere modeller i spil, og jeg synes, at vi har fundet en fin balance med dén model, som vi nu har valgt, siger Stephanie Lose.

Hun tilføjer, at der er flere måder at sikre medarbejderes tryghed på. Danske Regioners bestyrelse opfordrer derfor samtidig til, at regionerne styrker øvrige tryghedsskabende tiltag. Det kan fx handle om at styrke medarbejdernes uddannelse i at håndtere vold og trusler. Det kan også ske ved at screene aggressivt sprogbrug i patientklager. Desuden kan det i nogle situationer vise sig, at en ændring af lokaler kan bidrage til mere tryghed. Fx ved at opholdsarealer bliver åbne og overskuelige samtidig med, at der er god adgang til flugtveje på psykiatriske afdelinger.

IT-løsningen med mulighed for at skjule medarbejderes navne ventes at være færdig og klar til brug i løbet af 2024. Derudover skal organiseringen på plads med et regelsæt, en vejledning til pseudonymisering og retningslinjer for klageadgang.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt i Danske Regioner

T: 5151 1818 (ikke sms)

E: Pressekontakt@regioner.dk

 

Rasmus Rose, teamleder

M: 40977471

E: rrs@regioner.dk

 

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Bo Libergren,
Regionsrådsformand
T
M 29 20 18 00
E bl@rsyd.dk
Bo Libergren
Relaterede nyheder

Læs mere