Gå til indhold

Psykiatri

Prisopgave i klinisk psykiatri for medicinstuderende 2023

Medicinstuderende kan nu deltage i Danske Regioners årlige prisopgave, der udloddes til de bedste opgaver inden for det psykiatriske område

Mange danskere rammes af en psykisk lidelse som fx angst og depression på et tidspunkt i deres liv. Cirka 20 procent af den danske befolkning vil i løbet af et år have symptomer, der svarer til kriterierne for én eller flere psykiske lidelser. Psykiatrien er i hastig udvikling, og medicinstuderende kan nu være med til at styrke området.

Danske Regioner udlodder sin årlige prisopgave for medicinstuderende i samarbejde med regionerne, Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

Formålet med prisopgaven er at fremme medicinstuderendes interesse for specialerne børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, og herigennem give deres bidrag til at styrke området.

Prisen anerkender en særlig indsats på et højt fagligt niveau. De tre bedste opgaver præmieres med henholdsvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.

Prisopgaven skal have relevans for de psykiatriske specialer og opgavebesvarelsen bør eksplicit forholde sig hertil. Dette vil blive tillagt vægt i bedømmelsen. Prisopgaven bør desuden indeholde forskningsmetodiske overvejelser og demonstrere, at man kan mestre disse.

Alle studerende indskrevet ved Det Medicinske Fakultet ved henholdsvis Århus, Odense, Ålborg og Københavns universiteter, kan deltage. For at ligestille studerende fra alle fire medicinske fakulteter stilles der intet krav om, at prisopgaven skal være universitetsbedømt.

 

Krav til deltagelse

Opgaverne indsendes elektronisk senest mandag d. 8. januar 2024 til: mla@regioner.dk og livhh@regioner.dk
Mærket: Prisopgave i psykiatri 2023

Vinderen kontaktes direkte. Der må forventes op til to måneders bedømmelsestid.

Der offentliggøres et kort resumé af vinderopgaverne i relevante faglige tidsskrifter/nyhedsmedier og på Danske Regioners hjemmeside. De tre vindere vil derfor efter bedømmelsen blive bedt om at sende et kort resumé af deres opgave.

 

Formkrav

 • Personer, der tidligere har deltaget i konkurrencen, kan ikke deltage igen.
 • Tidligere indsendte opgaver kan ikke indgå og vil blive frasorteret.
 • Et resumé af opgaven skal kunne offentliggøres på Danske Regioners hjemmeside.
 • Opgaven skal indeholde et abstract (højst 250 ord). Abstract gælder ikke i de resterende tegn.
 • Opgaven må maksimalt bestå af 18.000 tegn/anslag (med mellemrum) alt inklusiv med undtagelse af abstract, figurer/tabeller samt referenceliste.
 • Opgaven må skrives på både dansk og engelsk.
 • Der må maksimalt være 6 tabeller/ figurer.
 • Der må maksimalt medtages 40 referencer.
 • Der stilles ikke krav til opgavens opbygning. Det står således den studerende frit for at medtage bilag mv. – disse vil imidlertid tælle med i de 18.000 anslag.
 • Såfremt en vejleder eller anden person er tilknyttet opgaven, bedes navnet oplyst.
 • Er der tale om en opgave med flere forfattere, skal der redegøres for indsenders/indsenderes selvstændige bidrag og rolle i udarbejdelsen.
 • Det er tilladt at sende publicerede opgaver.


Prisopgave i psykiatri

Bedømmelsesudvalget

 • Professor, ledende overlæge, ph.d. Merete Nordentoft
 • Professor, overlæge, dr.med. Martin Balslev Jørgensen
 • Professor, overlæge, ph.d. Charlotte Ulrikke Rask
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Mikkel Lambach,
Chefrådgiver/Teamleder
T
M 2917 0902
E mla@regioner.dk
Billede af Mikkel Lambach
Relaterede nyheder

Læs mere

Årets Sundhedsdebattør: ”Jeg deler vandene”

Forfatter Anna Juul modtog Danske Regioners pris som Årets Sundhedsdebattør på Folkemødet 2023. Anna Juul vinder prisen for at sætte psykiatrien og behandlingsvæsenet til debat og for at opfordre os alle til at gøre op med stereotype forestillinger om psykisk sygdom.

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere