Gå til indhold

Overenskomstforhandlinger

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

En ny toårig overenskomst for sundhedspersonale i regionerne er blevet aftalt mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet. Overenskomsten indeholder udover de allerede aftalte lønstigninger på 6,53 procent en udmøntning af 2 procent i ekstra lønmidler.

Foruden midlerne fra OK-24 rummer aftalen en udmøntning af pengene fra trepartsaftalen. Det betyder både et nyt vagttillæg, højere særydelser og et anciennitetstillæg til sygeplejersker allerede efter fire års ansættelse. Endelig indeholder trepartsaftalen også midler, der udmøntes til de lavest indplacerede ledende sygeplejersker.

Overenskomsten for Sundhedskartellets medlemmer har overordnet stort fokus på løn, og de enkelte organisationer har forskellige prioriteter i fordelingen af lønmidler og prioritering af højere pension. De enkelte organisationer og RLTN har haft fokus på, hvordan midlerne bedst anvendes under hensyntagen til de enkelte gruppers særlige løn- og arbejdsforhold.

For sygeplejersker er der især fokuseret på de erfarne sygeplejersker, og der er aftalt et tillæg til sygeplejersker med mere end 10 års anciennitet. Derudover er der aftalt et årligt løntillæg på ca. 12.400 kr. til den erfarne kliniske sygeplejerske, som gennem erfaring i klinikken har opnået solide og brede sygeplejefaglige kompetencer. Endvidere er trepartsaftalens anciennitetstillæg implementeret, så der gives et årligt tillæg på ca. 20.000 kr. efter 4 års ansættelse. Det tillæg stiger til ca. 23.150 kr. i 2026.  

Ny aftale er godt for personale og patienter

Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn, er glad for den nye aftale, der ifølge ham vil komme både personale og patienter til gode:

- Alle ansatte i det regionale sundhedsvæsen vil opleve en lønstigning, og sammen med den fokuserede indsats på bedre arbejdstilrettelæggelse og arbejdsmiljø, er vejen banet for endnu mere attraktive regionale arbejdspladser. Det er også godt nyt for patienter, der har brug for udredning og behandling i et sundhedsvæsen, der bliver mere robust og udvikler sig, siger han og tilføjer:

- Jeg er glad for, at vi har kunnet prioritere mange penge til løn. Det har jeg hørt mange medarbejdere efterspørge, og jeg er glad for, at vi med denne aftale kan give et stort løft. Derudover er jeg særligt glad for, at vi nu også ser de første trepartsmidler blive udmøntet, fortæller Heino Knudsen.

Læs mere

 

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Fakta

Ny toårig overenskomst for regionalt sundhedspersonale

  • 6,53 procent i generelle lønstigninger*

  • 2 procent i organisationsmidler til løn prioriteret sammen med de enkelte organisationer

Implementering af dele af trepartsaftalen om rekruttering:

  • Der er afsat 500 mio. kr. i 2024, 750 mio. kr. i 2025 og 1 mia. kr. i 2026 til øget honorering af vagtarbejde

  • Særydelsesbetalingen for aften, nat og weekend hæves med 5 procentpoint fra 1. april 2024

  • Vagttillægget er et fast tillæg for de medarbejdere, der har minimum 300 vagttimer uden for dagarbejdstid. Vagttillægget udgør årligt 6.667 kr. fra 1. maj 2024 og 12.252 kr. fra 1. januar 2026.
  • Midler til vagttillæg omfatter også Social, og sundhedsassistenter, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter, som ikke indgår i Sundhedskartellet

Sundhedskartellet er et forhandlingsfællesskab, der består af otte organisationer, hvis medlemmer arbejder i sundhedsvæsnet.

* fra forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere