Gå til indhold

Overenskomstforhandlinger

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Regionernes Lønnings- og Taktnævn (RLTN) og Akademikerne har indgået et overenskomstforlig, der giver generelle lønstigninger på 6,53 procent, og derudover andre forbedringer af løn mv. på to procent. Deraf er en stor del anvendt til forbedringer af pensionen. Desuden er der aftalt forbedringer på barselsområdet. Endelig er der blevet fordelt midler fra trepartsaftalen til jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Heino Knudsen, formand for RLTN, hilser den nye aftale velkommen, der betyder generelle lønstigninger og udvikling af de regionale arbejdspladser:

”Aftalen giver lønstigninger til en bred gruppe af medarbejdere i regionerne, der hver dag løfter vigtige opgaver for patienter i sundhedsvæsnet og på mange andre områder med stor betydning for borgerne. Jeg er også rigtig glad for, at vi har aftalt et særligt arbejde ude på alle vores regionale arbejdspladser, hvor vi sætter fokus på, hvordan vi kan udvikle arbejdspladserne og lære af hinanden fx i forhold til bedre arbejdstilrettelæggelse,.”

OK24 målrettet arbejdskraftudfordringen

Styrkelse af rekrutteringen har generelt igennem hele forløbet været i fokus hos Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Dette markerer sig bl.a. i, at der aftalt et fælles arbejde om udvikling af de regionale arbejdspladser med fokus arbejdstilrettelæggelse, arbejdsmiljø og samarbejde.

Som et særligt initiativ er der i forliget aftalt et tillæg til en række medarbejdergrupper i børne- og ungdomspsykiatrien, der er udfordret af en presset rekrutteringssituation og et stigende behov for ydelser. Parterne ønsker med initiativet at støtte op om et løft af sektoren.

Læs mere

Aftaler med Yngre Læger og Foreningen Af Speciallæger findes i nedenstående link. Vær opmærksom på at der er flere aftaler.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

Fakta

Fakta om forlig mellem RLTN og Akademikerne

Generelle lønstigninger på 6,53 inden for rammen på 8,8 procent*

Organisationsmidlerne på 2 procent er i vidt omfang benyttet til at forhøje pensionen. Medarbejderne har mulighed for at konvertere forhøjelsen af pensionsbidraget til løn.

Der er aftalt en indsats i børne- og ungepsykiatrien, der handler om rekruttering og fastholdelse i psykiatrien. Der gives et tillæg på 9.875 kr. om året til psykologer, ergo- og fysioterapeuter samt speciallæger. 

Implementering af midler fra trepartsaftalen til vagthonorering til jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt anciennitetstillæg til jordemødre.

På lægeområdet (Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger) er der aftalt forsøg med nye arbejdstidsregler. Der afprøves nye modeller for tilrettelæggelse af arbejdstid med henblik på at sikre en bedre lægedækning, som matcher patienternes behov, og øger fleksibiliteten i hverdagen for den enkelte læge. Forsøgene iværksættes med henblik på, at erfaringerne kan indgå i overenskomstfornyelserne i 2026.

Desuden er der aftalt en indsats for styrket lægefaglig ledelse. Dette ligger i forlængelse af Robusthedskommissionens anbefalinger om styrket ledelse på sundheds- og ældreområdet.

Akademikerne er paraplyorganisation for 26 faglige organisationer, der organiserer medlemmer med en lang videregående uddannelse.

* fra forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Relaterede nyheder

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Hurtigere hjælp til børn og unge med psykiske sygdomme i det nære sundhedsvæsen

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne kortere for børn og unge med psykiske sygdomme. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS).

Læs mere