Udviklings- og forskningspuljen

Danske Regioner og Sundhedskartellet har uddelt forskningsmidler, som skal støtte det gode sammenhængende forløb for de patienter, som er mest udsatte i det danske sundhedsvæsen.

I februar 2017 har Danske Regioner og Sundhedskartellet for anden gang uddelt omkring 14 millioner kroner til forsknings- og udviklingsprojekter til gavn for patienterne. De udvalgte projekter er stort set alle sammen tværfaglige og har fokus på at støtte de patientgrupper, som f.eks. ofte er i kontakt med sundhedsvæsenet, fordi de har en kronisk sygdom. 

- Sammenhængende patientforløb er et højt prioriteret område i regionerne, og vi ser derfor frem til at der udvikles mere ny viden om hvordan vi giver de patienter, der eksempelvis har mange kontakter med sundhedsvæsenet den bedst mulige behandling, siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 

Mennesker med KOL kan have god gavn af at deltage i KOL-rehabilitering. Deltagelse medfører ofte øget livskvalitet. For nogen kan det imidlertid være krævende og udmattende at komme til sygehuset for at modtage tilbuddet og overskue sammenhængen i overgangen fra sygehus til kommunalt regi. Et af de støttede projekter skal undersøge, hvilken betydning det har for KOL-syge at få tilbudt telerehabiliteringen. Projektet skal støtte de KOL-syge til at føre et så aktivt og tilfredsstillende hverdagsliv som muligt. Det skal være velkoordineret mellem sygehuset og den kommunale sektor. I et længere forløb skal de tilbydes træning og vejledning gennem telerehabilitering, hvilket betyder at de kan modtage rehabiliteringen fra eget hjem. 

- Udvikling og forskning er vigtigt for alle Sundhedskartellets grupper, og vi har med uddelingen af nye penge igen været med til at sætte fokus på en sund kultur, hvor medarbejdernes anvendelse af viden omsættes til positive forandringer for patienterne, siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet. 

Et andet af de støttede projekter handler om patientnær diagnostik i eget hjem. Projektet fokuserer på sårbare patientgrupper - ældre, kronikere, multisyge og andre svage patientgrupper, som kan have umiddelbar gevinst af akut prøvetagning i eget hjem. Formålet er at skabe mulighed for hurtig diagnostik i eget hjem i samarbejde mellem egen læge, den kommunale sygeplejeordning og sygehuset. Målet er hurtig og præcis diagnostik som en væsentlig forudsætning for optimalt behandlingstilbud og forebyggelse af unødvendige indlæggelser.

Det er ansatte inden for Sundhedskartellets område, der kan søge midler fra Forsknings og udviklingspuljen. I denne omgang modtog puljen 77 ansøgninger, som opfyldte betingelserne for at søge. Der er udvalgt i alt 15 projekter, som får støtte fra puljen, heraf er 12 forskningsprojekter og 3 udviklingsprojekter. Et ekspertpanel bestående af bl.a. professorer fra det sundhedsfaglige område har bedømt alle ansøgninger.

kontakt

Hvis du vil vide mere

Tina Andersen,
Administrativ medarbejder
T 3529 8233
M 4041 6086
E tia@regioner.dk
tina-andersen_TIA.png
Relaterede nyheder

Læs mere

Skal sosu-assistenter og læger opføre nye hospitaler i stedet for byggeledere?

Debatten om kolde og varme hænder er velkommen, men den skal holdes på et sagligt niveau: Dyrt avanceret apparatur på hospitaler kan kræve flere it-ansatte, men kan samtidig effektivisere, give hurtigere diagnoser og frigøre varme hænder til andre opgaver, skriver Danske Regioners formand Stephanie Lose.

Læs mere

Patienter får kortere vej til nye og bedre tilbud hos ørelæger

Mange borgere er i løbet af deres liv i kontakt med en øre-, næse-, og halslæge op til flere gange. Særligt mange børn og ældre har en hyppig kontakt til denne del af sundhedsvæsenet. En aftale sikrer nu, at de vil blive tilbudt nye og forbedrede udrednings- og behandlingsmetoder.

Læs mere

Ambitiøs aftale om praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er blevet enige om en ambitiøs aftale over to år om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Aftalen indeholder et markant løft af praktikpladser, som skal være med til at sikre, at der i fremtiden er nok hænder i ældre- og sundhedssektoren.

Læs mere

Regionerne er enige med regeringen i behovet for flere hænder i sundhedsvæsenet

Danske Regioner ser positivt på regeringens ambition om at sikre mere personale til vores sundhedsvæsen. På de fleste områder er regionerne allerede i gang, og en af de store udfordringer er at få nok praktiserende læger uden for de store byer.

Læs mere