Udviklings- og forskningspulje i regionerne

Har du og dine kolleger et udviklings- eller forskningsprojekt, som mangler økonomisk støtte, kan du senest den 1. september 2019 søge midler i Udviklings- og Forskningspuljen.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK 18 nedsat en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne:

• Forskning og vidensudvikling i forhold til personer med multisygdom og sygdommens kliniske udtryk, behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, og hvordan man foretager en effektiv organisering af indsatsen
• Betydningen af relationer og relationsopbygning mellem patienter/borgere og sundhedsprofessionelle


Vurdering af ansøgninger

Puljen kan søges af medarbejdere inden for Sundhedskartellets overenskomstområde  og ledere på alle regionale arbejdspladser. Der er nedsat et ekspertudvalg, som vurderer ansøgningerne, og de tilgodeser ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:

• Udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
• Forbedring af kvaliteten i ydelserne
• Styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
• Styrkelse af videndeling

Danske Regioner og Sundhedskartellet har et ønske om, at udviklings- og forsknings-projekterne skal have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skal have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 300.000 bliver derfor prioriteret.


Hvornår og hvordan kan der søges?
Ansøgningsfristen er 1. september 2019.


Her kan du læse vejledning til ansøgningen:


Her får du adgang til Efond, hvor du kan sende din ansøgning:


Yderligere spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende udviklings- og forskningspuljen er du velkommen til at kontakte Charlotte Vinderslev, Sundhedskartellet, CharlotteVinderslev@dsr.dk, tlf. 4695 4062 eller Tina Louise Olsen, Danske Regioner, tlo@regioner.dk, tlf. 3529 8326.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Tina Louise Olsen
kontakt

Hvis du vil vide mere

Tina Andersen,
Administrativ medarbejder
T 3529 8233
M 4041 6086
E tia@regioner.dk
tina-andersen_TIA.png
Relaterede nyheder

Læs mere

Skal sosu-assistenter og læger opføre nye hospitaler i stedet for byggeledere?

Debatten om kolde og varme hænder er velkommen, men den skal holdes på et sagligt niveau: Dyrt avanceret apparatur på hospitaler kan kræve flere it-ansatte, men kan samtidig effektivisere, give hurtigere diagnoser og frigøre varme hænder til andre opgaver, skriver Danske Regioners formand Stephanie Lose.

Læs mere

Patienter får kortere vej til nye og bedre tilbud hos ørelæger

Mange borgere er i løbet af deres liv i kontakt med en øre-, næse-, og halslæge op til flere gange. Særligt mange børn og ældre har en hyppig kontakt til denne del af sundhedsvæsenet. En aftale sikrer nu, at de vil blive tilbudt nye og forbedrede udrednings- og behandlingsmetoder.

Læs mere

Ambitiøs aftale om praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne

Parterne på det offentlige arbejdsmarked er blevet enige om en ambitiøs aftale over to år om antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Aftalen indeholder et markant løft af praktikpladser, som skal være med til at sikre, at der i fremtiden er nok hænder i ældre- og sundhedssektoren.

Læs mere

Regionerne er enige med regeringen i behovet for flere hænder i sundhedsvæsenet

Danske Regioner ser positivt på regeringens ambition om at sikre mere personale til vores sundhedsvæsen. På de fleste områder er regionerne allerede i gang, og en af de store udfordringer er at få nok praktiserende læger uden for de store byer.

Læs mere