Gå til indhold

Udviklings- og forskningspulje i regionerne

Fra Udviklings- og Forskningspuljen har du og dine kolleger senest den 1. februar 2023 kunnet søge midler til et udviklings- og forskningsprojekt.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i forbindelse med OK-21 aftalt en Udviklings- og forskningspulje til fremme af faglig og professionsrettet udvikling til gavn for patienterne. Puljen støtter klinisk udvikling og forskning, som har fokus på den konkrete, praksisnære effekt. Udviklings- og Forskningspuljen støtter projekter inden for temaerne:

Vurdering af ansøgninger

Medarbejdere og ledere inden for Sundhedskartellets overenskomstområde på alle regionale arbejdspladser har kunnet søge puljen indtil udgangen af den 1. februar 2023.

Ved ansøgningsfristens udløb var der indkommet 112 ansøgninger, som først blev vurderet ud fra, om de opfyldte de administrative krav. De der opfyldte de administrative krav blev vurderet af et nedsat ekspertudvalg. Udvalget tilgodeså ansøgninger, som bl.a. fokuserer på:

  • udvikling af ny viden eller implementering af eksisterende viden
  • forbedring af kvaliteten i ydelserne
  • styrkelse af de fagprofessionelles faglige udvikling i forhold til sundhedsvæsenets udvikling
  • styrkelse af videndeling.

Danske Regioner og Sundhedskartellet havde et ønske om, at udviklings- og forskningsprojekterne skulle have gennemslagskraft i regionerne, og at projekterne derfor skulle have et vist omfang. Projekter med et budget på minimum 400.000 kr. blev derfor prioriteret. En styregruppen prioriterede til slut, hvilke ansøgninger der helt eller delvis skulle imødekommes ud fra den samlede puljes størrelse. 15 projekter har fået bevilliget penge fra puljen, som udgjorde omkring 10 mio.kr. 

Hvornår får ansøgerne svar?

Ansøgerne fik i april måned svar fra Danske Regioner og Sundhedskartellet i forhold til deres ansøgninger. Midler udbetales i maj måned.

her finder du:

Ansøgningsskema

Du skal oprette en profil på Efond for at tilgå ansøgningsskema. Vær opmærksom på at vælge den rette fond og skema ved oprettelse af ansøgning.

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema kan downloades nedenfor.

 

Vejledning

Hjælp og support

Har du spørgsmål til ansøgningsproceduren, eller har du brug for hjælp til det elektroniske ansøgningsskema, kan du fremsende på en mail til dortb@regioner.dk.

 

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Dorthe Bentzen,
Administrativ medarbejder
M 2164 7546
E dortb@regioner.dk
Portræt af Dorthe Bentzen
Kontakt

Yderligere spørgsmål

Har du yderligere spørgsmål vedrørende udviklings- og forskningspuljen er du velkommen til at kontakte Mette Langager, Sundhedskartellet, Mel@dsr.dk tlf. 4045 8846 eller Dorthe Bentzen, Danske Regioner, tlf. 2164 7546.

Relaterede nyheder

Læs mere

Kære regering: Styrk sundhedsvæsenet før stormen med ny teknologi

Den aldrende befolkning og mangel på sundhedspersonale er sundhedsvæsenets største udfordring. Danske Regioner og Øjenforeningen ser et stort potentiale i, at innovativ ny teknologi kan frigøre arbejdskraft og dermed bidrage til at løse nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for.

Læs mere

Nye tiltag er nødvendige: Øget dimensionering løser ikke problemer med lægedækning

Tal fra regionerne viser, at de seneste års øgede dimensionering af speciallægeuddannelsen skævvrider den geografiske fordeling af kommende speciallæger i almen medicin. Derfor er det nødvendigt at tænke i andre baner en generel øget dimensionering, hvis vi skal problemerne med lægedækning til livs, mener Danske Regioner.

Læs mere

Tusindvis af medarbejdere må bruge deres arbejdstid på indlæggelser, der kunne have været forebygget

Mere end 66.000 gange blev en borger over 64 år indlagt akut i 2022, selvom det ofte kunne have været forebygget. Det svarer til en omkostning for hospitalerne på omtrent 2,2 milliarder kroner og næsten 4.500 sygeplejerskers arbejde i et helt år, viser beregninger fra Danske Regioner.

Læs mere

Flere sundhedssocialrådgivere i psykiatrien løfter patienterne og bygger bro

Regionerne ansætter flere sundhedssocialrådgivere, der hjælper og støtter patienter under indlæggelsen og efter udskrivning. De skaber sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og frigør tid hos sundhedspersonale.

Læs mere