Gå til indhold

Udviklings- og forskningspulje i regionerne

Danske Regioner og Sundhedskartellet har uddelt midler til udviklings- og forskningsprojekter.

Danske Regioner og Sundhedskartellet har i december 2019 for tredje gang uddelt midler til udviklings- og forskningsprojekter til gavn for patienterne. Der er denne gang uddelt midler for 17 mio. kr. til i alt 15 projekter, heraf 13 forskningsprojekter og 2 udviklingsprojekter.

Udviklings- og forskningspuljen har i forbindelse med OK-18 aftalt at støtte ansøgninger inden for følgende temaer:

  • Forsknings- og vidensudvikling i forhold til personer med multisygdom og sygdommens kliniske udtryk, behandlings- og rehabiliteringsmuligheder, og hvordan man foretager en effektiv organisering af indsatsen
  • Betydningen af relationer og relationsopbygning mellem patienter/borgere og sundhedsprofessionelle.


Støtte til projekter inden for temaet multisygdom
Flere og flere danskere lider af kroniske sygdomme. Mange patienter har ikke kun én kronisk sygdom, men to eller flere kroniske sygdomme samtidigt, også kaldet multisygdom.

Medicinske og kroniske syge patienters kontakt med sundhedsvæsenet og deres behov for diagnostisk udredning, pleje, rehabilitering samt sundhedsfremmende og forebyggende indsatser er typisk meget sammensat og langvarig og strækker sig over flere afdelinger og fagligheder, som derfor kræver tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Der er givet støtte til en bred vifte af projekter, der har multisygdomme i fokus. Det drejer sig f.eks. om projekter, hvor målet er at nedbringe forbruget af antidepressivt og antipsykotisk medicin samt projekter hvor ældre multisyge med høj risiko for følgevirkninger som funktionstab og lav livskvalitet tilbydes fysisk aktivitet, styrketræning og en særlig ernæringsindsats for at modvirke funktionsevnetab, skrøbelighed og genindlæggelser.

”Behandlingen af patienter med flere kroniske sygdomme er komplekst og sammensat, og derfor et vigtigt fokusområde for sygehusene. Vi har dog brug for mere og ny viden om, hvordan vi giver de patienter, der er multisyge den bedst mulige behandling. Derfor ser jeg frem til, at der i den kommende periode indløber forskningsresultater om emnet.", siger Anders Kühnau, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Støtte til projekter inden for temaet relationer og relationsopbygning
Undersøgelser og forskning peger på, at en kontinuerlig indsats og relation har positiv betydning for sygdomsforløbet og effekten af indsatsen. Det gælder for en lang række sygdomsbehandlinger og sundhedsindsatser, herunder også for patienter med kroniske sygdomme.

Inden for temaet relationsopbygning er der givet støtte til projekter, der handler om f.eks. at styrke samarbejdet og samtalerne mellem sygeplejersker og pårørende til patienter med svær hjerneskade eller hjernekræft. Det er vigtigt for hjerneskadede patienter, at de pårørende er tæt involveret i hele behandlingsforløbet, men projektet skal også vise om de pårørende selv får nytte af det tætte samarbejde i form af færre symptomer på angst og depression.

"Forskning er også vigtigt for Sundhedskartellets grupper, fordi det udvikler og styrker professionerne og udøvelsen af fagligheden. Med uddelingen af nye forskningsmidler har vi igen givet mulighed for, at ny viden kan inddrages i medarbejdernes hverdag, og kan omsættes til positive forandringer for patienterne og pårørende”, siger Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet.

Baggrund
Udviklings- og forskningspuljen kan søges af medarbejdere og ledere inden for Sundhedskartellets område. For at komme i betragtning til støtte er det et krav, at projektet skaber ny generel viden på tværs af sygehusene og ikke kun på et enkelt sygehus.

Alle ansøgninger er blevet fagligt bedømt af et ekspertudvalg, som har bestået af bl.a. lektorer, en hospitalsdirektør og forskere inden for fra det sundhedsfaglige område. En styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Regioner og Sundhedskartellet har prioriteret ansøgningerne på baggrund af den faglige vurdering.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Tina Andersen,
Administrativ medarbejder
T
M 4041 6086
E tia@regioner.dk
Relaterede nyheder

Læs mere

Sundhedsmedarbejderes faglighed skal vinde over regneark og retningslinjer

Fællesskabet mellem medarbejderne i sundhedsvæsenet har under COVID-19-krisen været et lys i mørket. De har gang på gang fundet løsninger på problemerne, fordi de er blevet vist tilliden. Nu er det op til politikerne at løfte erfaringerne ind i nærhedsreformen, skriver Anders Kühnau i et debatindlæg.

Læs mere

Regionerne vil skræddersy din behandling med digitalisering

I dag er det undtagelsen, at du som patient får tilbudt en digital løsning som et led i din behandling. Danske Regioners nye digitaliseringsstrategi ”Sundhed for dig”, vil gøre det til reglen. Med videoløsninger, telemedicin og meget andet bringer sundhedsvæsenet forebyggelse og behandling hjem til dig og tilpasset dig.

Læs mere

Ny aftale: Alle ansatte i plejesektoren testes for COVID-19

For at overvåge smitten og beskytte de mest sårbare danskere mod COVID-19, skal ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen fremover testes jævnligt – ud over de særlige testindsatser ved smitteudbrud. Det har KL, Danske Regioner og regeringen aftalt.

Læs mere

Det er på tide at gøre op med Budgetloven

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose er gået sammen med formanden for KL og en række fagforeningsformænd om en opfordring til regeringen om at gøre op med Budgetloven på fire parametre. Deres budskab er, at loven siden 2014 har haft store negative konsekvenser for både borgernes velfærd, for de ansatte og arbejdsgiverne.

Læs mere