Gå til indhold

Tilfredsheden i top hos patienter, der får hjælp fra luften

Patienter, der har haft brug for akutlægehelikopteren, er for første gang blevet spurgt om deres oplevelse. Brugerundersøgelsen tegner et billede af yderst tilfredse patienter.

Langt de fleste patienter oplever, at helikopterlægen og den øvrige besætning udfører den akutte hjælp på en rolig og meget kompetent måde, der betyder, at de føler sig trygge i situationen trods de ofte livstruende omstændigheder.

”Jeg er dybt imponeret over den kompetence og sikkerhed, der blev udvist under hele forløbet” og "Det må være mennesker af en særlig støbning, der kan virke så rolige og fattede, selv om det hele går så hurtigt” er et par af de kommentarer, som patienterne sætter på deres oplevelse af hjælpen fra medarbejderne i det flyvende hospital.

Første brugerundersøgelse 

For at få større viden om, hvordan patienterne oplever forløbet og hvad der er vigtigt for dem, har den landsdækkende akutlægehelikopterordning nu fået gennemført den første brugerundersøgelse med både spørgeskemaer og personlige interviews.

Undersøgelsen viser, at tilfredsheden med indsatsen er meget høj, og at de tre helikopterberedskaber leverer en ensartet og god kvalitet.

- Vi er glade for, at patienterne i den grad er tilfredse med oplevelsen. Det er måske ikke så overraskende, når man tænker på, at det er en højt specialiseret akuthjælp, der gives af meget erfarent personale. Men undersøgelsen giver god viden om patienternes perspektiv, som vi kan bruge i udvikling af indsatsen fremover. Jeg er især glad for, at patienterne oplever at overdragelsen fra helikopter til hospital fungerer hurtigt og professionelt, fordi det at skabe gode overgange er et vigtigt fokusområde på tværs af sundhedsvæsenet, siger Svend Hartling, formand for styregruppen for regionernes akutlægehelikopterordning.

Kommunikation i kritiske øjeblikke

Tilfredsheden er ekstra høj på spørgsmål om, hvordan helikopterlægen håndterer situationen samt om han eller hun gav en god behandling og omsorg. Patienterne angiver samtidig disse spørgsmål som særlig væsentlige for deres oplevelse af kvalitet, så her gælder det om at fastholde den gode indsats. Der er også enkelte områder med udviklingspotentiale. Fx ligger tilfredsheden med, hvordan helikopterlægen forberedte patienten på, hvad der skulle ske under flyvningen, lidt lavere. Det samme gælder spørgsmålet, om helikopterlægen brugte et sprog, der var til at forstå. Patienterne vurderer dog selv disse emner som mindre væsentlige.

- Vores patienter er ofte i akut kritisk tilstand. Derfor har behandling og flysikkerhed det absolut højeste fokus. God kommunikation er med til at øge trygheden og skabe den fornødne ro i kritiske situationer, så det er også en vigtig del af opgaven. Derfor læser vi undersøgelsen med stor interesse og bruger blandt andet den nye viden til at arbejde med, hvordan vi i den akutte situation kan blive bedre til at fortælle patienterne, hvad der sker undervejs, siger Troels Martin Hansen, ledende overlæge ved den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.

kvalitet

Patientens oplevelse af kvalitet

Som hjælp til arbejdet med at styrke den patientoplevede kvalitet, har undersøgelsen opsummeret, hvad patienterne oplever som god praksis og kvalitet. Det er blandt andet elementer som:

  • at helikopterlægen løbende fortæller patienten om, hvad de foretager sig, og hvad der skal ske, både før, under og efter flyvningen
  • at der skabes en god og positiv stemning, både i relationen mellem behandler og patient samt indbyrdes mellem behandlerne
  • at helikopterlægen adfærd udstråler ro og kompetence
  • at helikopterlægen informerer patienten om dennes tilstand undervejs i forløbet
  • at information til patienten foregår på almindelig dansk og ikke medicinsk fagsprog
læs mere

Fakta om brugerundersøgelsen

  • Omfatter 597 patienter
  • 76 procent har svaret på et tilsendt spørgeskema
  • 32 patienter har deltaget i telefoninterview
  • Patienter, der ikke var ved bevidsthed under transporten med helikopteren, har ikke deltaget
  • Er gennemført af DEFACTUM, Region Midtjylland

 

kontakt

Hvis du vil vide mere

Svend Hartling, formand for styregruppen for regionernes akutlægehelikoptere, tlf. 4026 6887, svend.hartling@regionh.dk

Troels Martin Hansen, ledende overlæge ved den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, tlf. 2462 1548, trohan@rm.dk

Anna Glavind, kommunikationsrådgiver, Region Midtjylland, tlf. 2485 5950, anna.glavind@ph.rm.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Billede af Torsten Ellermann Eriksen
relaterede nyheder

Læs mere