Gå til indhold

Virksomheder: Vi mangler digital viden

Danske virksomheder vurderer selv, at de mangler både viden og de rigtige medarbejdere for at udnytte digitaliseringen. Det er et signal, som vi må tage alvorligt, mener regionerne, der vil understøtte små og mellemstore virksomheders digitale udvikling.

Hver tredje virksomhed oplever manglende viden som en barriere for at bruge nye digitale løsninger – og hver tredje virksomhed har ikke adgang til arbejdskraft med de rette kompetencer. Det viser en undersøgelse af 1000 små og mellemstore danske virksomheder. Undersøgelsen viser også, at udfordringer med viden og kompetencer er en langt større barriere for digitalisering end for eksempel udfordringerne med at skaffe finansiering.

- Det her er et wake up call. I den øgede internationale konkurrence er det nødvendigt, at vi sikrer virksomhederne adgang til viden og rådgivning om nye digitale forretningsmuligheder og kompetenceudvikling af medarbejderne. I de seks regionale vækstfora prioriterer vi i et partnerskab mellem virksomheder, arbejdsmarkedets parter, kommuner, regioner og uddannelses- og videninstitutioner netop nu væsentlige midler i at understøtte virksomhedernes digitale og teknologiske omstilling, siger næstformand i Danske Regioner, Stephanie Lose.

Regionernes vækstfora forventer at bevillige i alt ca. 130 mio. kr. i perioden 2017-2018 til en række programmer med fokus på små og mellemstore virksomheders digitale omstilling. Virksomhederne stiller også selv med medfinansiering. Det sikrer, at indsatsen opfylder virksomhedens helt konkrete behov. Erfaringerne viser, at investeringerne bærer frugt:

- Vi har haft god gavn af det program, som blev sat i søen af Syddansk Vækstforum. Midlerne fra programmet gav os mulighed for i langt højere grad at fokusere på udvikling via målrettede og frugtbare samarbejder med blandt andet videninstitutioner. For os har det bidraget til en mere konkurrencedygtig produktportefølje, markant øget efterspørgsel og en fordobling af medarbejderskaren, siger Leo Zhou, direktør i robotvirksomheden Nordbo Systems i Odense.

Mens danske virksomheder var blandt de allerførste på verdensplan til at integrere internet, mail og brug af sociale medier, halter det mere med at gøre selve forretningen digital ved for eksempel at anvende digitale løsninger i produktionsstyring og logistik eller benytte kunstig intelligens og big data i forretningsudviklingen. Her bliver vi overhalet af andre europæiske såvel som asiatiske virksomheder.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Lone Vingtoft, chefkonsulent
Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM)
T: 3529 8194
M: 2222 2674
E: lvi@regioner.dk

Marie Tromborg Petterson, presserådgiver​
Kommunikation
M: 2292 3859
E: mtp@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere