Gå til indhold

OK18: Aftaler er på plads – nu mangler afstemning

Danske Regioner har nu forhandlet 44 overenskomster på plads med organisationerne på det regionale område. Senest den 6. juni skal organisationerne have stemt om dem. Vi har gjort et grundigt stykke arbejde, så nu regner jeg med, at vi når helt i mål med de gode resultater, siger Anders Kühnau, chefforhandler for Danske Regioner.

Overenskomsterne for alle regionalt ansatte er tæt på at være i mål. Siden Danske Regioner i slutningen af april indgik forlig om de generelle aftaler for de regionalt ansatte, har Danske Regioner arbejdet for at lande 44 overenskomster med hver enkelt organisation på det regionale område.
 
Danske Regioner har blandt andet forhandlet med Yngre Læger, Sundhedskartellet og HK om, hvordan en del af lønpakken skal udmøntes. Ved det generelle forlig, som blev indgået i Forligsinstitutionen, blev det aftalt, at 0,35 procent af lønsummen skulle kunne anvendes af de enkelte organisationer. Pengene er eksempelvis gået til pensionsforbedringer og ekstra tillæg til udvalgte grupper.
 
Inden for den seneste uge er de sidste aftaler faldet på plads for blandt andre sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og jordemødre. Det betyder, at aftalerne nu skal til urafstemning, hvor organisationernes medlemmer stemmer om, hvorvidt de kan godkende forliget. Det endelige resultat kendes den 6. juni.
 
”Vi og organisationerne har lagt et stort arbejde i at få alle overenskomsterne på plads, og nu er vi der. Banen er kridtet op for rigtig gode forhold for vores ansatte, som gør, at de kan give borgerne den bedst mulige hjælp. Jeg håber og regner med, at aftalerne bliver stemt igennem, for som jeg hele tiden har sagt, er det regionernes entydige ønske at indgå forhandlede løsninger med vores ansatte. Ingen ønsker en konflikt,” siger Anders Kühnau, chefforhandler for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Relaterede nyheder

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere