Gå til indhold

Ny uddannelse styrker sundhedsfagligheden i ambulancen

En ny uddannelse til ambulancebehandler skal sikre, at personalet i front får en styrket sundhedsfaglighed, der kan håndtere de stadigt mere komplekse behandlingsopgaver i ambulancen.

Blå blink er ofte det første tegn på hjælp, når skaden sker. I takt med, at der kommer flere ældre, et stigende antal kronikere og flere multisyge, bliver behandlingsopgaverne i ambulancen mere komplekse. En ny uddannelse til ambulancebehandler skal styrke sundhedspersonalet i front og klæde dem på til at behandle fremtidens patienter.

”Det er glædeligt med en ny uddannelse, der løfter de sundhedsfaglige kompetencer i ambulancen, så symptomer hurtigere identificeres, og man følger med i de nyeste behandlinger,” siger Ulla Astman, 1. næstformand i Danske Regioner.

Den nye uddannelse skal løfte sundhedsfagligheden i ambulancen ved at fokusere mere på den sundhedsfaglig viden. Det skal blandt andet give eleverne en bedre forståelse for sammenhængen mellem patienters kroniske sygdomme og følgesygdomme, som ambulancebehandlere i stigende grad vil møde.

”Vi ved, at behandlingen i ambulancen ofte er afgørende for helbredelsen, og derfor skal personalet have en stærk sundhedsfaglig viden fra den dag, de træder ud af uddannelsen og ind i ambulancen,” siger Ulla Astman, 1. næstformand i Danske Regioner.

I dag uddanner man sig til ambulanceassistent med fokus på det køretekniske og kan derefter tage en videreuddannelse til ambulancebehandler på 25 dage inklusiv et praktikophold. Fra januar næste år bliver det slået sammen til én uddannelse på 4 år og 7 måneder inklusiv et grundforløb på et år.

Skoleundervisningen udgør 49 uger af den samlede uddannelse, mens resten af uddannelsesforløbet er praktik. Praktikken vil primært foregå i ambulancetjenesten, men indeholder også kliniske praktikker på relevante hospitalsafdelinger.

Den nye uddannelse kommer til at ligge i Esbjerg og Hillerød og vil hvert år optage mellem 200 og 250 elever i alt. De første elever vil begynde på uddannelsen i januar 2019.

Med etableringen af den nye uddannelse opstår den som en del af det formelle uddannelsessystem. Det betyder, at ambulancebehandleruddannelsen bliver en del af et sammenhængende uddannelsessystem, hvor efter- og videreuddannelsesmulighederne er større og lettere tilgængelige.

Der er i dag ca. 770 ambulanceassistenter og knap 1.600 ambulancebehandlere i Danmark.

Oplev ambulancen til Åbent hospital

En styrket præhospital indsats uden for hospitalet hænger sammen med de nye fælles akutmodtagelser, der er en central del af fremtidens nye hospitaler. Den 2. september slår 12 nye hospitaler dørene op, når vi holder Åbent hospital over hele landet med både rundvisning, taler og oplevelser for store og små.

Flere steder vil der være mulighed for at kigge ind i en ambulance – som for eksempel i Aalborg, hvor man kan se, hvordan patientinfo sendes fra ambulancen via videostreaming til akutmodtagelsen på et hospital. Videostreaming giver mulighed for, at behandlingen af patienten kan begynde allerede i ambulancen, og at den kan følges via den elektroniske patientjournal hele vejen i ambulance til akutmodtagelsen.

Se på www.vibyggerforlivet.dk, hvilke hospitaler i nærheden af dig, der inviterer indenfor, og hvilke aktiviteter de tilbyder.

 

Kontakt

Hvis du vil videre mere

Læs mere

Relaterede nyheder