Gå til indhold

Regeringens nye psykiatriplan deler ambitioner med regionerne

Danske Regioner deler regeringens ambitionerne om at styrke indsatsen over for både børn og voksne og tilbuddene til de sværest syge i ny psykiatriplan. Dog efterlyses der højere ambitioner for socialpsykiatrien og tilskudsordningen.

- Det er glædeligt, at regeringen er enige med regionerne i behovet for at styrke den tidlige og forebyggende indsats til både børn og voksne med psykiske lidelser, siger formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg Sophie Hæstorp Andersen. 

I regeringens nye psykiatri-plan præsenteres der 43 nye initiativer fordelt på seks indsatsområder. Regeringens plan går ud på at styrke den tidlige og forebyggende indsats over for både børn og voksne og de sværest syge børn og voksne. Ligeledes er der forslag til at styrke kompetencerne hos personalet, kvaliteten af tilbuddene i socialpsykiatrien og sammenhængen i behandlingsforløbene på tværs af sektorer. Et af de konkrete initiativer i planen går på, at der skal etableres nye intensive sengeafsnit til mennesker med svær psykisk sygdom.

- Svært syge patienter har behov for gode intensive tilbud med tilstrækkeligt personale, gode aktiviteter og stor tværfaglighed. Danske Regioner deler ambitionen om at hjælpe de sværeste syge, hvilket også afspejles i vores egne psykiatriudspil fra foråret og efteråret 2018, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs om regionernes psykiatriudspil her:

Et ønske om højere ambitioner

Regeringen tager i planen også hul på at styrke den rehabiliterende indsats i socialpsykiatrien til de mest syge borgere. Men ifølge Danske Regioner er tiltagene på dette område ikke ambitiøse nok.

- Vi kunne ønske os, at regeringen satte højere mål for socialpsykiatrien. Mennesker med svær psykisk sygdom skal kunne leve et velfungerende liv med færrest mulige begrænsninger. Det kræver bl.a. rehabiliterende tilbud med høj ensartet kvalitet, siger formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg Sophie Hæstorp Andersen

Regeringen foreslår ligeledes at videreføre og i et vist omfang udbygge tilskudsordningen til psykologbehandling for angst og depression, men Danske Regioner mener ikke, at forslaget er tilstrækkeligt.

- Forslaget rummer ikke hele løsningen. Der er behov for, at skabe lige adgang og let tilgængelig psykologisk hjælp til alle de borgere, som har brug for det. Adgangen til den rigtige hjælp skal ikke være afhængig af diagnose, alder eller pengepung, siger Sophie Hæstorp Andersen.

Læs mere

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Julie Cold, seniorkonsulent
Center for Sundhed og Sociale indsatser
T:35 29 83 83
M:28 93 14 47
E:jco@regioner.dk

Torsten Ellermann Eriksen, presserådgiver
Kommunikation
M:4020 2057
E:tee@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Årets Sundhedsdebattør: ”Jeg deler vandene”

Forfatter Anna Juul modtog Danske Regioners pris som Årets Sundhedsdebattør på Folkemødet 2023. Anna Juul vinder prisen for at sætte psykiatrien og behandlingsvæsenet til debat og for at opfordre os alle til at gøre op med stereotype forestillinger om psykisk sygdom.

Læs mere

Forfatter Anna Juul vinder pris som Årets Sundhedsdebattør

Danske Regioner hædrer forfatter Anna Juul som Årets Sundhedsdebattør. Anna Juul vinder den nystiftede pris efter, at hun i januar udgav bogen ”Superskurk”, hvor hun med en skarp pen beskriver sine personlige oplevelser med psykisk sygdom og mødet med psykiatrien.

Læs mere

Regioner og praktiserende speciallæger styrker indsatsen i psykiatrien

En ny aftale for de praktiserende speciallæger kan gøre ventelisterne i psykiatrien kortere. Det forventer Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS). Aftalen indebærer bl.a., at klinikpersonale får mulighed for at bidrage til, at de praktiserende psykiatere kan behandle flere patienter.

Læs mere

Aftale på plads om samlet dobbeltdiagnosetilbud og omlægning af særlige pladser i psykiatrien

Regeringen har indgået en aftale med KL og Danske Regioner om rammerne for et samlet regionalt tilbud af høj faglig kvalitet til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug. Samtidig er man enige om en omlægning af de særlige pladser i psykiatrien, så de kan anvendes mere fleksibelt og ikke risikerer at stå tomme.

Læs mere