Gå til indhold

reception

Danske Regioners forhandlingsdirektør takkede af

Afskeden med Danske Regioners forhandlingsdirektør gennem 15 år, Signe Friberg Nielsen, var varm og velbesøgt.

Danske Regioners forhandlingsdirektør, Signe Friberg Nielsen, er gået på pension. Til receptionen i Regionernes Hus fredag den 21. juni 2019 strålede sommersolen på kajen udenfor ved Regionernes Hus, mens de mange gæster indenfor fik sagt et varmt farvel, og måske også tak for kampen.

Danske Regioner og de mange, der har haft kontaktflade med Signe Friberg Nielsen, tog afsked med en respekteret direktør, som i samråd med regionspolitikerne har styret sikkert gennem ofte vanskelige overenskomstforhandlinger.

Tak for indsatsen

Administrerende direktør, Adam Wolf, sagde i sin tale:

- Du er dybt professionel, du har en unik erfaring, og du er altid til at stole på. Det giver ro, og det giver tryghed!

Ny forhandlingsdirektør bliver Rikke Margrethe Friis

En ny forhandlingsdirektør er allerede udnævnt.

Det er direktør og cheføkonom i Danske Regioner, Rikke Margrethe Friis, som nu får det overordnede ansvar for at forhandle løn- og ansættelsesvilkår for regionernes knapt 140.000 medarbejdere samt rammerne for landets praktiserende læger, speciallæger og andre praksisgrupper.

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Adam Wolf, administrerende direktør
T: 3529 8265
M: 2024 2220
E: awo@regioner.dk

Anne Mette Ehlers, presserådgiver
Kommunikation
M: 9116 7399
E: ame@regioner.dk

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Rikke Margrethe Friis,
Viceadministrerende direktør og forhandlingsdirektør
T
M 2917 0271
E rmf@regioner.dk
Relaterede nyheder

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

OK24: Rekruttering skal styrkes for at sikre behandling af patienter

Der venter vigtigt opgaver forude med overenskomstforhandlingerne. OK24 bygger videre på trepartsaftalen, og der vil fokus på styrkelse af rekrutteringen til sundhedsvæsnet for at sikre danskerne behandling på alle tider af døgnet, uanset hvor vi bor.

Læs mere