Gå til indhold

Digitalisering

Rapport: Regionerne sikrer effektiv og billig it-drift

Selvom det danske sundhedsvæsen er blandt verdens mest digitale, viser ny rapport, at regionerne bruger færre penge på drift af it end et sammenligneligt internationalt gennemsnit. ”Jeg er stolt af, at vi løbende og effektivt har øget digitaliseringen i sundhedsvæsenet,” siger næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

Digitale løsninger er uundværlige for patienter og medarbejdere i et moderne sundhedsvæsen, og de regionale it-afdelinger understøtter dagligdagen på landets hospitaler.

Nu viser en ny rapport, som Struensee & Co. og Deloitte har udarbejdet for regionerne og Finansministeriet, at regionernes IT-drift både er billig og veldrevet.

For selvom det danske sundhedsvæsen er blandt de mest digitaliserede i verden, viser rapporten, at regionerne blot bruger mellem 1,7-2,7 procent af deres budgetter på it-drift, hvilket er væsentligt under et internationalt sammenligneligt gennemsnit på 3,5-3,9 procent.

Rapporten peger også på, at regionerne siden 2007 har arbejdet målrettet på at forbedre deres IT-drift og gøre den mere ensartet. For eksempel har regionerne nedbragt antallet af elektroniske patientjournaler fra 23 forskellige systemer i 2007 til blot to i 2021.

Og den veldrevne it gør en stor forskel for patienterne, lyder det fra næstformand i Danske Regioner, Ulla Astman.

- Jeg er stolt af, at vi på trods af mange år med stramme økonomiske rammer løbende og effektivt har øget digitaliseringen i sundhedsvæsenet – og endda på en måde, hvor patienterne har fået rigtig meget for de penge, vi har investeret, siger Ulla Astman.

Et godt samarbejde på tværs

Rapporten peger desuden på, at regionerne kan styrke deres samarbejde på digitaliseringsområdet, og foreslår en række initiativer, som på lang sigt kan give yderligere effektivisering af it-driften i regionerne.

Endelig kan initiativerne ikke iværksættes uden konsekvenser for øvrige digitaliseringstiltag i regionerne, der bl.a. skaber konkret værdi for patienter og klinikere. Og det er en vigtig pointe, mener Ulla Astman.

- Vi takker for rapportens forslag, som vi selvfølgelig vil se nærmere på. Forslagene er dog forbundet med både usikkerhed og dyre investeringer, og derfor vil det kræve ekstra midler, hvis vi skal følge dem uden at skulle skære i udviklingen af andre digitale løsninger eller i driften af hospitalerne, siger Ulla Astman og afslutter:

- I regionerne har vi allerede i dag stort fokus på at arbejde tæt sammen om it og digitalisering, når det giver mening. For eksempel samarbejder vi om en lang række fælles løsninger, bl.a. Sundhedsjournalen, telemedicin, den Præhospitale Patientjournal i alle landets ambulancer og driften af fælles it-systemer.

Læs mere her:

Kontakt

Hvis du vil vide mere

Morten Christensen, presserådgiver
Kommunikation
M: 3069 1917
E: moc@regioner.dk

Rasmus Rose, teamleder
Regionernes Sundhedsteknologi og Innovation (RSI)
M: 4097 7471
E: rrs@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Danske Regioner vil beskytte medarbejderes navne i journaler

Det er afgørende, at regionernes medarbejdere er så trygge som muligt.   - Vi arbejder løbende på at sikre trygge rammer for vores medarbejdere, også der hvor det er svært. I fremtiden vil vi derfor give mulighed for at beskytte medarbejderes navne i journalerne, hvor der er behov for dette, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Vi skal bruge kunstig intelligens til at forbedre sundhedsvæsenet

Kunstig intelligens skal have en plads i sundhedsvæsenet, skriver Lars Gaardhøj, Danske Regioner og Camilla Rathcke, Lægeforeningen i Avisen Danmark.

Læs mere

Kære regering: Styrk sundhedsvæsenet før stormen med ny teknologi

Den aldrende befolkning og mangel på sundhedspersonale er sundhedsvæsenets største udfordring. Danske Regioner og Øjenforeningen ser et stort potentiale i, at innovativ ny teknologi kan frigøre arbejdskraft og dermed bidrage til at løse nogle af de udfordringer, sundhedsvæsenet står over for.

Læs mere

Regionerne ønsker særskilte midler til hospitalernes cyberforsvar

Cybertruslen mod hospitalerne er forværret med Ruslands invasion af Ukraine. Danske Regioner opfordrer regeringen til at afsætte særskilt finansiering til cyberforsvar af sundhedsvæsenet i den økonomiske aftale for 2024. Ellers skal pengene fremadrettet tages fra patientbehandlingen, siger 2. næstformand for Danske Regioner, Lars Gaardhøj.

Læs mere