Gå til indhold

Sundhedsinnovation

Ny innovationskurs for supertankere som sundhedsvæsenet

Regionerne har åbnet sundhedsvæsenets luger, så innovation fra mange sider kan gøre os smartere og bedre. Kom med på rejsen.

Debatindlæg af Stephanie Lose, formand for Danske Regioner, i Børsens HealthTech Magazine d. 31. marts 2020

Sundhedsvæsenet i Danmark er en velsmurt supertanker. Skibet er fagligt, stærkt og robust, for ombord er en besætning af velkvalificerede medarbejdere. Motoren er bygget solidt af afprøvet teknologi, og skibet udbygges og optimeres løbende efter en nøje plan til gavn for patienterne.

Driften er stabil og sikker, og derfor skabes der løbende skelsættende resultater til fordel for patienterne. Kræftoverlevelsen slår hvert år nye rekorder, fx lever 83 pct. af de kvindelige kræftpatienter og 81 procent af de mandlige kræftpatienter i dag mindst et år efter deres kræftdiagnose. Hjertedødeligheden er halveret siden 1995, og de seneste tal viser også, at dødeligheden i dag bliver ved med at falde år for år.

 Det er dog også velkendt, at der er storme i farvandet som en aldrende befolkning med flere sygdomme. Og at en supertanker er tung og langsom at vende. Det tager tid at bremse op og sætte en ny kurs, hvis vi vil klare stormen.

 Dronetransport af blodprøver

Det gode er, at ved siden af supertankeren sejler små speedbåde. De er hurtige og agile, og de repræsenterer eksperimenter, opfindelser og innovationsprojekter, som konstant udfordrer og udvikler sundhedsvæsenet. For eksempel projekter som dronetransport af blodprøver i Region Syddanmark eller lægebesøg på en app i Region Nordjylland.

Projekterne sikrer vigtig læring og skaber banebrydende nye løsninger, som kan styrke fremtidens sundhedsvæsen.

Derfor vil regionerne sætte fuld kraft på sundhedsinnovationen på hospitalerne. Det kræver en tættere inddragelse af klinikerne, forskere og det administrative personale i at arbejdet med nye løsninger. De kender problemerne og har idéer til løsninger.

Vi vil arbejde for at forbedre rammerne, så endnu flere gode idéer også fra nye og uventede sider kan blive omsat til konkrete løsninger, som tager sundhedsvæsenet ind i fremtiden.

Patienterne skal med på rejsen

Patienter og pårørende spiller også en vigtig rolle, hvis vi vil udnytte potentialerne for sundhedsinnovationen. De skal i højere grad have mulighed for at bidrage med den vigtige viden, som de besidder. Udviklingen af det innovative sundhedsvæsen sker bedst på tværs, hvor patienter, borgere, faggrupper, aktører i den offentlige sektor, private virksomheder, videninstitutioner, interesseorganisationer og flere endnu arbejder sammen. Regionerne har brug for den fantastiske viden, udvikling og handlekraft, som skabes i dette spænd. Modsat kan sundhedsvæsenet bidrage med ekspertise, gode innovative idéer og testmiljøer, som forskere, studerende og industrien kan blive bedre af.

HealthTech-udspil og innovationsboard

Udfordringen er, at vi på tværs af sundhedsvæsen, videninstitutioner, industri og andre mulige parter ikke får udnyttet vores samarbejdspotentiale godt nok. Det er vi i gang med at ændre. Blandt andet lancerede Danske Regioner og Dansk Industri i juni i fællesskab en politisk HealthTech-satsning med konkrete anvisninger til at gøre Danmark til førende nation for udvikling af fremtidens sundhedsteknologiske løsninger ved at rykke tættere sammen.

 Regionerne har også nedsat et innovationsboard, hvor regioner, erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv, Dansk Industri og Medicoindustrien skal vurdere smarte innovative løsninger, som regionerne herefter kan skalere.

Samlet økosystem til HealthTech Summit 2020

Den 2. september står et samlet økosystem for sundhedsinnovation sammen om en større international konference med navnet HealthTech Summit 2020.

Regioner, kommuner, erhvervsorganisationer, videninstitutioner, innovationscentre og fonde vil drøfte udfordringer og løsninger for sundhedsinnovationen for at øge samarbejdet på tværs af innovationsøkosystemet.

Regionerne har åbnet sundhedsvæsenets luger, så innovation fra mange sider kan gøre os smartere og bedre. Vi sætter en ny innovationskurs side om side med de andre supertankere som videninstitutionerne og industrien, så vi i fællesskab på tværs af kommandobroerne kører for fuld kraft for patienterne i årene frem.

Alle, som har gode idéer til gavn for sundhedsvæsenet og for Danmark, er hermed inviteret med på rejsen.

Læs mere

Relaterede nyheder

En sundhedssky kan sikre sammenhæng i alle patientforløb

Lad os bygge et digitalt fundament, der én gang for alle samler patienternes spredte data på tværs af sektorer. En fællesoffentlig sundhedssky kan sikre ansvar fra start til slut i takt med, at mere behandling flytter til det nære.

Læs mere

Debat: Mere forskning i psykiatrien kan redde liv og mindske ulighed i sundhed

Det er nødvendigt at styrke den uafhængige sundhedsforskning, hvis vi skal sikre den bedste behandling, mere lighed i sundhed og flere sunde leveår til danskerne i fremtiden. Den frie og uafhængige forskning kan bidrage til at sætte fokus på oversete sygdomsområder, som ikke har industriens bevågenhed, men hvor mange danskere er berørte. Her er psykiatriområdet et oplagt eksempel.

Læs mere

Danske Regioner vil beskytte medarbejderes navne i journaler

Det er afgørende, at regionernes medarbejdere er så trygge som muligt.   - Vi arbejder løbende på at sikre trygge rammer for vores medarbejdere, også der hvor det er svært. I fremtiden vil vi derfor give mulighed for at beskytte medarbejderes navne i journalerne, hvor der er behov for dette, siger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere

Søg penge til forskning i forebyggelse

Der er nu igen åbent for ansøgninger til 'Den Fælles Regionale Pulje til Forskning i Forebyggelse'. – Hvis vi skal løfte folkesundheden, er det afgørende at investere målrettet i forebyggelse, siger Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Læs mere