Gå til indhold

Forebyggelse

Syv mio. kr. fra regionerne til forskning i forebyggelse 

Igen i år uddeler regionerne syv millioner kroner til forskning i forebyggelse. Seks nyskabende projekter får i år midler fra Den Fælles Regionale Pulje til Forskning i Forebyggelse. 

- Vores forebyggelsespulje har igen i år mærket stor interesse fra ansøgere. Det har været svært at vælge mellem de 82 projekter, der har søgt om midler. De seks projekter, der i år får penge fra puljen, er udvalgt, fordi de på forskellig vis vil højne vidensniveauet på områder, hvor vi i samfundet har brug for veje til bedre sundhed, siger Karin Friis Bach, formand for Danske Regioners sundhedsudvalg. 

Fysisk aktivitet til mange målgrupper

Tre af de projekter, der i år modtager midler fra puljen, handler om at udvikle og undersøge effekten af indsatser, der har til formål at øge fysisk aktivitet hos tre forskellige målgrupper. Projektet ”Act for Stroke” vil blandt andet undersøge effekten af en indsats med intensiv gangtræning, når det gælder forebyggelse af hjerte-kar-sygdom, diabetes, overvægt og ensomhed. 

Et andet projekt fokuserer på partnere til gravide i risiko for at udvikle graviditetsbetinget diabetes, og et tredje projekt vil hjælpe mennesker med kroniske sygdomme med at opretholde et fysisk aktivitetsniveau i overgangen fra sundhedssystemet til det daglige liv derhjemme.

- Fysisk aktivitet er et bærende element i det, vi som sundhedsvæsenet skal hjælpe med, hvis vi skal vende den udvikling, som befolkningens sundhed desværre er på vej i retning af, siger Karin Friis Bach.

Hjælp til unge der mistrives 

To projekter undersøger indsatser målrettet unge under uddannelse. Det ene, ”Mit Liv - Jeg bestemmer” - undersøger effekten af, at skoler hjælper med mental sundhed og trivsel blandt 10. klasses-elever. Det andet projekt gælder mindre ulighed i sundhed på en forberedende grunduddannelse og en teknisk skole. 

Det sidste projekt, ”SMIL: Forebyggelse af spiseforstyrrelser”, undersøger effekten af online-interventionen ”Body Project” til unge kvinder med psykisk sygdom. Over 60 pct. at unge beskriver, at de er utilfredse med deres krop, og målet er at hjælpe unge kvinder, der i forvejen har en psykiatrisk lidelse, fordi de har stor risiko for også at udvikle en spiseforstyrrelse. 

Læs mere:

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere