Gå til indhold

Overenskomstforhandling

Danske Regioner inviterer DSR til orienteringsmøde

Danske Regioner inviterer nu DSR til et gensidigt orienteringsmøde, hvor begge parter får mulighed for at lytte til hinanden i forsøget på at finde en løsning på konflikten.

Sygeplejerskerne har strejket siden den 19. juni, og Danske Regioner har sommeren over afventet en henvendelse fra DSR om, hvordan der kan findes en løsning på konflikten, efter at sygeplejerskerne to gange har stemt nej til en aftale.

For at komme nærmere en forståelse af, hvad sygeplejerskerne ønsker, inviterer Danske Regioner derfor nu DSR til et gensidigt orienteringsmøde.

- Min dør har stået åben, men vi har kun hørt lidt igennem pressen. Derfor indkalder vi nu DSR til et orienteringsmøde, for måske hjælper det at sidde over for hinanden. Der er ikke tale om en forhandling – der er tale om et møde, hvor vi kan lytte til hinanden og forhåbentlig blive klogere på, om der kan findes en realistisk vej videre ved overenskomstbordet, siger Anders Kühnau, chefforhandler for Danske Regioner og formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Invitationen til DSR er netop sendt af sted, og mødet forventes at blive afholdt i denne uge. Anders Kühnau ser frem til at høre fra DSR.

- Begge parter har et ansvar for at bringe konflikten til ophør, og derfor tager vi nu initiativ til at mødes. Der kommer ikke noget forhandlingsudspil fra os på mødet, for det er svært at se en løsning efter to nedstemte aftaler. Men vi håber, at DSR kan se en realistisk vej frem, siger Anders Kühnau.

 

Fakta

  • Danske Regioner indgik den 21. april aftale med Forhandlingsfællesskabet om OK21. Overenskomsten indeholder generelle lønstigninger på 5,02 % samt et styrket fokus på arbejdsmiljø og trivsel. Dertil blev der aftalt ekstra lønstigninger til sygeplejerskerne efter fire års erfaring. DSR og Radiografrådet tiltrådte ikke denne aftale.
  • Den 18. maj nikkede DSR og Danske Regioner til Forligsinstitutionens mæglingsforslag, som indeholdt flere elementer, bl.a. et nyt forløb til nyuddannede sygeplejersker, samt at der skal ses på sygeplejerskernes stillingsstruktur. Mæglingsforslaget omtaler desuden et forslag fra FH til en komité, der skal se på lønstrukturerne på det offentlige arbejdsmarked. DSR’s medlemmer stemte 14. juni nej til dette forslag.
  • Sygeplejerskernes konflikt trådte i kraft den 19. juni. Siden har DSR varslet flere udvidelser af konflikten, hvoraf nogle træder i kraft i denne uge. Samtidig er aktiviteterne i sundhedsvæsenet tilbage på normalt niveau efter sommerferien, hvilket betyder, at flere patienter vil blive berørt af konflikten.
  • Flere fakta om OK21
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressekontakt@regioner.dk

 

Rikke Margrethe Friis, forhandlingsdirektør
Direktion
M: 2917 0271
E: rmf@regioner.dk

Læs mere

Relaterede nyheder

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere

Diabetikere og andre med fodproblemer får glæde af ny overenskomst for fodterapeuter

Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fodterapeuter har indgået en ny overenskomst for de kommende tre år. Den kommer bl.a. diabetikere til gode med en fast bevilling til efteruddannelse i diabetes til fodterapeuter og flere projekter, der skal øge tilgængeligheden og sammenhængen i det nære sundhedsvæsen.

Læs mere

Ny overenskomst mellem regionerne og FOA er i hus

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og FOA har indgået nye toårige overenskomster for bl.a. social- og sundhedsassistenter og ambulancepersonale. Aftalen rummer foruden midlerne fra OK-24 en udmøntning af trepartsaftalen, der samlet betyder højere vagttillæg og særydelser.

Læs mere