Gå til indhold

Palliation

Læger uddannes i mere hjælp til alvorligt syge

De første læger er netop begyndt på ny dansk uddannelse i palliation. Uddannelsen er oprettet af regionerne for at styrke behandlingen til patienter med alvorlig livstruende sygdom og støtten til både patienterne og deres pårørende.

Hvordan smertelindres forskellige patienter bedst muligt? Hvordan tager man de svære samtaler med patienter og pårørende om behandlingsniveau og håb for livet med alvorlig sygdom? Skal tidligere behandling fortsætte eller erstattes af smertestillende medicin? Og hvor ønsker patienten at afslutte livet - hjemme, på plejehjem, på hospice eller i en hospitalsseng?

Der er mange store og svære beslutninger, der skal træffes for patienter og læger. Derfor er de første 28 speciallæger netop begyndt på den første danske uddannelse i palliation, der består af seks moduler over en periode på ca. 2 år. Uddannelsen skal ruste lægerne i at yde bedst mulig specialiseret palliation til patienter både tidligt i deres sygdomsforløb og ved livets afslutning.

En værdig afslutning

- Det er vigtigt, at vi kommer herfra på en ordentlig måde. Hvis man har behov for specialiseret hjælp, er det vigtigt, at man kan blive så smertefri og så afklaret som muligt i forhold til, hvor og hvordan man ønsker at leve den sidste tid. Sådan siger formand for Danske Regioners sundhedsudvalg, Karin Friis Bach, om baggrunden for den nye teoretiske uddannelse for lægerne.

Hun glæder sig over, at interessen for uddannelsen har været stor, og at der planlægges flere hold end dét, der netop er begyndt. 

(Tekst fortsætter under foto)

Foto af kvindelig underviser i palliation.

Foto: Anette Hygum, overlæge og specialist i palliativ medicin på Sygehus Lillebælt, underviser de første 28 deltagere på uddannelsen.

 

Bedre behandling - bedre lindring

- Kvaliteten af vores patientbehandling bliver løbende forbedret med nye behandlingsmetoder samt ny og bedre medicin. Den danske befolkning bliver ældre, og langt flere overlever alvorlige sygdomme i dag i forhold til tidligere. Det er godt, men vi skal også fokusere på, at vi får den bedst mulige lindring og ikke mindst afslutning på livet, når mulighederne for helbredelse er udtømt, siger Karin Friis Bach.

Hun tilføjer, at behovet for både basal og specialiseret palliation er stort. Det er vigtigt, at patienter med livstruende sygdom får basal støtte fra en bred kreds af sundhedsfaglige. Det kan være fra egen læge eller plejehjems- og hospitalspersonale. Hvis patienterne har mere komplekse palliative behov, skal de henvises til et specialiseret tilbud, hvor lægerne nu dygtiggøres yderligere.

I lære hos præsten

Uddannelsen er etableret af regionerne i samarbejde med Dansk Selskab for Palliativ Medicin, og består af seks fem-dages moduler. Kursisterne på det første hold er speciallæger, der i deres arbejde yder specialiseret palliativ hjælp til deres patienter. Underviserne er bl.a. lægefaglige eksperter, præster og psykologer.

Da der også er behov for et kompetenceløft blandt sundhedsfaglige, der beskæftiger sig med den basale palliation, er en af målsætningerne for uddannelsen, at lægerne styrker det tværsektorielle samarbejde. Det er desuden tanken, at uddannelsen på sigt skal udvides med et modul til bl.a. praktiserende læger.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Pressekontakt,

Kommunikation

M: 5151 1818 (ikke sms)

E: pressekontakt@regioner.dk

 

 

 

 

Thomas I. Jensen, centerchef

Center for Sundhed og Socialpolitik

M: 2917 0933

E: tij@regioner.dk

Relaterede nyheder

Læs mere

Nyt overenskomstforlig med akademikerne

Der er indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne for medarbejdergrupperne inden for Akademikerne. Det drejer sig bl.a. om læger, jordemødre, fysioterapeuter og ergoterapeuter samt jurister, ingeniører og psykologer. Aftalen giver generelle lønstigninger på 6,53 procent og derudover et yderligere løft af løn med videre på to procent. Aftalen har også fokus på udvikling af de regionale arbejdspladser for at gøre dem attraktive.

Læs mere

Ny overenskomst med sundhedspersonale er på plads

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Sundhedskartellet har indgået en aftale om fornyelse af overenskomster for bl.a. sygeplejersker, bioanalytikere og radiografer. Aftalen udmønter ekstra midler ud over de generelle lønstigninger samt en stor del af midlerne fra trepartsaftalen om rekruttering.

Læs mere

Nyt overenskomstforlig for regionalt ansatte med fokus på udvikling af arbejdspladser

Der er indgået et overenskomstforlig for ansatte i de fem regioner. Aftalen sikrer en væsentlig lønfremgang for regionalt ansatte. Samtidig er der aftalt initiativer i forhold til udvikling af de regionale arbejdspladser, til gavn for patienter, borgere og medarbejdere.

Læs mere

Kronik: Sådan aflaster vi sundhedsvæsenet

Prioritering er nøgleordet for sundhedsvæsenet i fremtiden. Hvordan bruger det pressede væsen personalets tid bedst til gavn for patienter og pårørende? Vi afleverer i dag 20 anbefalinger til sundhedsministeren.

Læs mere