Gå til indhold

Psykiatri

Flere sundhedssocialrådgivere i psykiatrien løfter patienterne og bygger bro

Regionerne ansætter flere sundhedssocialrådgivere, der hjælper og støtter patienter under indlæggelsen og efter udskrivning. De skaber sammenhæng i patienternes behandlingsforløb og frigør tid hos sundhedspersonale.

Betaling af husleje, kontakt til praktiserende læge, udslusning i frivillige tilbud og begravelseshjælp er nogle af de mange opgaver, sundhedssocialrådgivere i den regionale psykiatri tager sig af. Nye tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor viser, at der i løbet af de seneste fem år er blevet ansat næsten 30 procent flere sundhedssocialrådgivere i psykiatrien. Det er en stigning 96 ansatte fra 308 i 2018 til 404 sidste i 2022. 

Formand for Danske Regioners psykiatriudvalg, Jacob Klærke (SF), ser mange fordele ved, at flere sundhedssocialrådgivere hjælper med at bygge bro mellem det regionale sundhedsvæsen og kommunerne:

- Det giver rigtig god mening for patienter og personale, når flere fagligheder samarbejder i psykiatrien. Det er med til at frigøre tid for det sundhedsfaglige personale, så de kan koncentrere sig om deres kerneopgaver med at behandle patienterne i en tid, hvor vi mangler personale, siger han og tilføjer:

- Psykiatriske patienter er sårbare og har meget lidt overskud til at sørge for fx praktiske ting, når de er indlagt eller skal udskrives. Sundhedssocialrådgivere kan gøre en forskel, når de fx hjælper med praktik omkring bolig eller økonomi, og det er med til at øge ligheden for patienterne.

 ’Blæksprutte’ sikrer sammenhæng

Afdelingen for psykoser på Skejby Sygehus i Region Midtjylland er et af de mange regionale hospitaler, hvor der de seneste år er kommet flere sundhedssocialrådgivere. Sundhedssocialrådgiver Lene Kuntz og hendes kolleger står klar til at hjælpe patienterne:

- Vi kan motivere patienterne til at modtage støtte, fordi de har tillid til os. Mange er meget taknemmelige, når vi hurtigt kan finde det rigtige tilbud eller søge om økonomisk støtte. Vi er en slags blæksprutter, der sikrer sammenhæng og sparer vores sundhedsfaglige kolleger for tid og opgaver, fordi vi kender det kommunale system og kan trække i de rigtige kontakter første gang.

Hun og de andre socialrådgivere hjælper også patienter med at komme hjem til bosteder, ligesom de kan støtte demente patienter, hvis de skal flytte fra eget hjem til en plejebolig. Fælles for socialrådgiverne på det østjyske sygehus er, at de alle har erfaring fra en kommune:

- Vi er uddannede i at koordinere på tværs af sektorer, og derfor kan vi effektivt finde den rigtige indgang. Det er med til at give patienterne en god overgang mellem den regionale og kommunale sektor.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

PRESSEKONTAKT

Kontakt pressevagten på telefon 5151 1818 (ikke sms) eller pressevagten@regioner.dk

RELATEREDE NYHEDER

Læs mere

Overenskomster for det regionale arbejdsmarked er stemt hjem

Afstemningen om OK24 er afsluttet for 150.000 regionalt ansatte, og resultatet er et klart ja. Dermed træder de nye overenskomster i kraft med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2024. Heino Knudsen, formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), glæder sig over opbakningen til de indgåede aftaler.

Læs mere

Psykiatrisk team vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at hjælpe hjemløse på deres præmisser

Hjemløse har ofte oplevet mange svigt. Også fra systemet. Det Tværsektorielle Fællesteam i Psykiatrisk Center Amager og Københavns Kommune vinder Årets Patientoplevelsespris 2024 for at samarbejde tæt med aktører og at give samfundets mest udsatte borgere professionel her-og-nu-hjælp, når de er klar.

Læs mere

Kronik: I en nær fremtid

Hvad har H.C. Andersen og det danske sygehusvæsen til fælles? Jo, de nyder begge stor opmærksomhed og anerkendelse uden for landets grænser.

Læs mere

Danske Regioner: Bedre lægedækning for de mest syge danskere er muligt med ny patientfordeling i almen praksis

Det skal være mere attraktivt at være praktiserende læge i de områder, hvor behovet hos borgerne er størst.  Det er det ofte i områderne længst væk fra de største byer, og derfor skal læger her have færre patienter for at sikre bedre forebyggelse og behandling af fx kroniske sygdomme. Omvendt bør læger med de mest raske patienter have et højere patientantal. Det mener Danske Regioner, der snart forhandler ny overenskomst med Praktiserende Lægers Organisation. 

Læs mere