Gå til indhold

Patienttilfredshed

Næsten ni ud af ti patienter er tilfredse

Til trods for, at sundhedsvæsenet er presset efter corona-pandemien, så er tilfredsheden i top blandt patienter med fysiske lidelser. Det viser den nye Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Somatik 2022.

87 procent af de næsten 380.000 patienter, der har svaret på en række spørgsmål om deres tilfredshed med hospitalerne, var sidste år samlet set ”i høj eller meget høj grad tilfredse” med deres besøg. 

De mange tusinder af patienter har bl.a svaret på spørgsmål om deres mening om personalet, kommunikationen og dén behandling, som de har modtaget på hospitalet.

- Der kan af og til lyde knubbede ord om vores hospitalsvæsen, og nogle områder har ventetid pga. personalemangel. Men de ansatte knokler og behandler omkring 30.000 hver dag, og langt de fleste af patienterne er gennemgående meget tilfredse, siger sundhedsudvalgsformand i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

Medarbejderne er venlige og imødekommende

Patienterne er især tilfredse med, at personalet er venligt og imødekommende, og gav dem en god mundtlig information, som patienterne kunne forstå.

Lavest på skalaen for tilfredshed ligger svarene på spørgsmål om inddragelse og ansvar: Ud af de ni gennemgående spørgsmål er der færrest, der ”var med til at træffe beslutninger om deres undersøgelse eller behandling ved behov” eller følte, at ”en bestemt læge tog det overordnede ansvar for deres samlede forløb”. Men med en gennemsnitlig score på cirka fire, hvor fem angiver størst tilfredshed, er resultaterne -selv på disse områder- dog samlet set gode.

Hospitalsansatte kan være stolte

- Jeg er ikke i tvivl om, at de flotte tal skyldes, at personalet formår at gøre et rigtig godt stykke arbejde i en tid, hvor sundhedsvæsenet ellers er presset. De ansatte har virkelig grund til at ranke ryggen, nu hvor flere hundredetusinder patienter giver dem så positive tilbagemeldinger, siger Karin Friis Bach.

Undersøgelsen af patienternes tilfredshed gælder ikke kun det store område med mange ambulante og indlagte somatiske patienter. Tilfredsheden er også blevet målt særskilt på fødsels-området og blandt patienter i akutmodtagelserne.

Opmærksomme jordemødre

På fødselsområdet er tilfredsheden 86 procent, og dermed et mulehår fra at være lige så høj som i somatikken:

- Vi hører om travlhed på fødeafdelingerne, så jeg synes, at det er flot, at 86 procent af de fødende er tilfredse, og at kvinderne især svarer, at ”de oplevede, at der var en jordemoder til stede, når de havde behov for det”, lyder det fra Karin Friis Bach.

Akutmodtagelser lavest på rangstigen

Blandt de tilskadekomne og meget syge patienter på akutmodtagelserne svarer 72 procent, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse.

Ved lignende undersøgelser har akutmodtagelserne også tidligere fået lidt dårligere skudsmål end i somatikken i øvrigt, hvor patienternes kontakt til sundhedsvæsenet er planlagt, så de er bedre forberedt på mødet.

Indsats for at få endnu mere tilfredshed

Svarene er en guldgrube af viden helt ned på hospitalernes afdelingsniveau.

- Én ting er, at vide, at tilfredsheden overordnet set er stor, men meningen med de her store undersøgelser er ikke at hvile på laurbærrene. Målet er at bruge data til at sikre, at tilfredsheden bliver i top alle steder og sætte ind netop dér, hvor de lokale tal  viser, at der f.eks. er brug for at kommunikere eller inddrage patienterne bedre, lyder det fra Karin Friis Bach.

Undersøgelsen i 2022 er foretaget over hele året i modsætning til tidligere undersøgelser, og det er én af de væsentligste årsager til, at det ikke er muligt at sammenligne direkte med resultater fra tidligere.

Undersøgelsen omfatter desuden flere patienter end tidligere: Henved 400.000 patienter har svaret på de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser i somatikken. Langt over halvdelen af dem har haft planlagte ambulante besøg på hospitalerne, mens godt 18.000 patienter har svaret efter besøg på akutmodtagelserne og knap 10.000 har svaret efter graviditets- og fødselsbesøg.

 

Læs mere