Gå til indhold

Forskning

Pulje til forskning i forebyggelse åben for ansøgninger

I dag åbner Danske Regioner for ansøgninger til en pulje, der skal gå til ny forskning på forebyggelsesområdet. Puljen er på 9,5 millioner kroner. - En stærk forebyggelsesindsats er nøglen til bedre sundhed, siger formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner, Karin Friis Bach.

Puljens midler vil gå til projekter, der på sigt kan udbredes til hele landet til gavn for bedre forebyggelse på områder som f.eks. trivsel, rygning, overvægt eller nye teknologiske løsninger til brug i en forebyggelsesindsats.

Puljen er en del af et treårigt projekt, hvor i alt ca. 27,5 millioner kroner er blevet specifikt øremærket til forskning i forebyggelse. Puljens midler bliver udmøntet mellem 2019 og 2021.

Projekt, der skal forebygge ensomhed, fik sidste år midler

Ved den seneste uddeling af puljen, gik en del af midlerne til projektet Flere i Fællesskabet, der sætter fællesskab og ensomhed blandt unge på dagsordenen i en fireårig periode i Silkeborg Kommune i Region Midtjylland. Flere i Fællesskabet sætter ind mod ensomhed blandt unge, og det skal fremme mental sundhed. Bag projektet står et fællesskab af både kommune, region, frivillige organisationer og det lokale erhvervsliv. 

Formanden for Danske Regioners Sundhedsudvalg, Karin Friis Bach, opfordrer alle med et godt forebyggelsesprojekt at søge i år: 

- En stærk forebyggelsesindsats er nøglen til bedre sundhed og et bæredygtigt sundhedsvæsen. Projekterne, som puljen støtter, skal give os mere viden om, hvad der virker for specifikke målgrupper, og den viden skal vi omsætte til at målrette forebyggelsesindsatserne i hele landet.

En del af Danske Regioners forebyggelsesstrategi

For at få del i midlerne i puljen for 2020, må projektet meget gerne involvere flere samarbejdspartnere eller forskningsmiljøer som f.eks. andre regioner, kommuner, almen praksis eller private eller frivillige organisationer.

Der skal dog være en regional part i projektet, som også skal være hovedansøger af puljen. Et eksempel er et regionalt hospital eller en regional forskningsinstitution.

Forskningen, som får del af puljen, skal bidrage til arbejdet med forebyggelse på tværs af region, kommune, almen praksis og civilsamfundsorganisationer.

Puljen er en del af Danske Regioners forebyggelsesstrategi Sundhed for livet. 

Fakta om puljen:

• Der blev i 2019 uddelt midler til otte projekter.
• Der blev i alt udmøntet 10.999.016 kr.
• De resterende midler (fra de i alt 13.705.000 kr.) overgår til næste års pulje.
• Næste pulje åbner for ansøgninger d. 1. november. Det er muligt at søge puljen til d. 28. februar 2020.
• Næste års pulje bliver på ca. 9,5 million kr.

Læs mere

Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse (regioner.dk)

Danske Regioners Forebyggelsesstrategi: Sundhed for livet (pdf)