Gå til indhold

Forebyggelse

Søg penge fra regionernes forebyggelsespulje

Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse er forlænget og nu igen åben for ansøgninger. -Vi vil målrette forebyggelsesindsatsen bedst muligt, siger Karin Friis Bach, sundhedsudvalgsformand for Danske Regioner.

Puljen udgør i alt 8 mio. kr, som uddeles i foråret 2022 til de bedste forskningsprojekter blandt ansøgerne.
Det er fjerde år i træk, at regionerne bevilliger penge fra puljen. Sidste års pulje gav penge til syv projekter.

-Flere og flere borgere lider af kroniske sygdomme, er multisyge eller har psykiske udfordringer. Den udvikling skal nødig fortsætte. Af hensyn til borgernes livskvalitet er det vigtigt, at vi får sat ind, før sygdom opstår eller forværres. Derfor håber jeg, at der igen i år kommer mange ansøgninger til puljen, siger Karin Friis Bach.

Forebyggelse ved at løfte i flok

Ved vurderingen af ansøgningerne vil det blandt andet blive prioriteret, at forskningen involverer flere samarbejdspartnere og forskningsmiljøer, og at det enkelte projekts resultater kan udbredes til flere regioner og kommuner.

-Vi skal have mest sundhed for pengene, og når det gælder forebyggelse, ved vi, at den bedste indsats netop handler om at løfte i flok, lyder det fra Danske Regioners sundhedsudvalgsformand.

De første penge fra puljen blev uddelt i 2019. Finansieringen af puljen var oprindeligt begrænset til tre år, men bestyrelsen i Danske Regioner har besluttet at forlænge puljen, og det er på dén baggrund, at der igen uddeles penge i 2022 og i årene fremover.

Søg inden 4. januar 2022

Danske Regioners bestyrelse har samtidig besluttet, at medarbejdere i Region Hovedstaden fremover kan søge puljen på lige fod de andre regioner. Region Hovedstadens ansatte har ellers ikke kunne være hovedansøgere på projekter, fordi regionens andel af midler i puljen har finansieret ”Det Sektorfrie Forebyggelseslaboratorium”. Det vil ikke være tilfældet i fremtiden, fordi økonomien til puljen og laboratoriet nu er adskilt.

Ansøgningsfristen udløber 4. januar. Ansøgningerne bliver vurderet af en faglig arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra regionerne og Praktiserende Lægers Organisation, PLO. Arbejdsgruppen indstiller en række ansøgninger til en regional styregruppe. Dernæst beslutter styregruppen, hvilke projekter der skal modtage bevillinger. Ansøgerne får besked i marts 2022.

Læs mere om puljen og ansøgning:

Illustration med teksten: 8 mio kroner til forebyggelse.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere