Gå til indhold

Regionerne bevilliger 8 mio. kr. til forskning i tidlig forebyggelse

Otte projekter modtager i år penge fra Den Fællesregionale Pulje til forskning i forebyggelse. Puljen støtter blandt andet forskning, som skal bidrage til at forebygge mistrivsel blandt børn og unge.

Flere solide undersøgelser har i de seneste år dokumenteret, at et stigende antal børn og unge føler sig ensomme, oplever søvnproblemer og har symptomer på stress, angst og depression. Det er blandt andet påvist, at op til 25 procent af dem ikke trives i deres daglige liv. Og det går både ud over deres udvikling og generelle sundhed.

– Med bevillinger til tre projekter lægger regionernes pulje nu muskler bag forskning i tidlig forebyggelse inden for mistrivsel og mentale helbredsproblemer blandt vores børn og unge, siger formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg Karin Friis Bach.

- Vi ved, at mistrivsel i barn- og ungdommen øger risikoen for at udvikle alvorlig psykisk sygdom senere i livet. Det er derfor vigtigt at sætte tidligt ind med den rette hjælp, og her er forskning i opsporing og støtte tidligt i livet afgørende, siger Karin Friis Bach.

Hjemmeside hjælper unge i svære situationer

Hun fremhæver projektet Mindhelper Studiet, der omhandler en tværregional hjemmeside med tilbud og information om mental sundhed til børn og unge mellem 13 og 20 år. Her kan de finde viden, inspiration og værktøjer til blandt andet at takle ensomhed, mobning og angst. På Mindhelper.dk tilbydes også hjælp via en åben brevkasse og henvisning til lokale rådgivningstilbud fra fx foreninger og kommuner.

Projektet vil undersøge og efterprøve tilbuddet, så onlineinterventioner og digitale forebyggelsestilbud også i fremtiden kan skabes på et solidt vidensgrundlag.

Undersøgelser viser, at under halvdelen af unge med psykiske udfordringer søger professionel hjælp. De mangler blandt andet viden, oplever stigma og ved ikke, hvordan og hvor de kan få hjælp.

– Det er vigtigt, at vi får mere viden inden for det konkrete felt. Vi skal have fokus på at udvikle løsninger der virker, så vi undgår, at flere børn og unge mistrives og senere får alvorlige mentale helbredsproblemer, siger Karin Friis Bach.

Mindhelper Studiet laves i et partnerskab mellem forskere fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU og Telepsykiatrisk Center i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Flere gode projekter støttes

Forskningspuljen støtter også tre interessante projekter, der på forskellig vis har fokus på overvægt i barndommen. Herudover støtter puljen to projekter inden for alkoholafholdenhed og forebyggelse af diabetisk øjensygdom. I alt bevilliger regionerne denne gang over 8 mio. kr. til otte forskningsprojekter inden for forebyggelse.

Interessen for puljen var stor. Puljen havde efter ansøgningsfristen modtaget 73 ansøgninger.

Danske Regioners bestyrelse besluttede i maj 2021 at videreføre forebyggelsespuljen med et fast budget på 7 mio. kr. om året.

Læs mere:

Illustration med teksten: 8 mio kroner til forebyggelse.
Hvis du vil vide mere

Kontakt

Relaterede nyheder

Læs mere

Forebyggelse er det bedste middel mod det pressede sundhedsvæsen

Som medlemmer af Sundhedssektorens Prioriteringsråd er Adam Wolf og Camilla Rathcke enige om, at der er store gevinster for den enkelte, for sundhedsvæsenet og for samfundsøkonomien, hvis vi forebygger langt mere end i dag.

Læs mere

Alle over 65 år kan vaccineres mod influenza og covid-19 hos regionerne og apotekerne

Danskere over 65 år og sårbare grupper kan fra 1. oktober 2023 til 15. januar 2024 blive vaccineret mod influenza og covid-19 på regionale vaccinationssteder og apoteker over hele landet. Det er med til at sikre borgerne en nær og let tilgængelig adgang til vaccination.

Læs mere

Ny rapport lægger op til, at antallet af forskellige læge-honorarer skal markant ned

Både regionerne og de praktiserende læger tager godt imod Honorarstrukturrådets forslag til helt ny honorarmodel. Den skal forenkle og styrke samarbejdet på tværs af sundhedsvæsenet om at levere almen lægehjælp til befolkningen. Samtidig skal den få de praktiserende læger til at gøre mere for de patienter, som er mest syge.

Læs mere

Flere ældre koster en mia. ekstra til sundhed, men behovet er dobbelt så stort

Udsigten til flere ældre kommer til at koste det regionale sundhedsvæsen en ekstra milliard kroner næste år. Regeringen har allerede signaleret, at ekstra udgifter pga. demografi dækkes. "Men ekstra penge til flere ældre, rækker ikke alene," understreger formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Læs mere